Login za korisnike

Kazalište krize

Od vremena Josipa Freudenreicha pa do ustanovljavanja novog nacionalnog kazališta u Varaždinu, hrvatski je teatar neprestano u – krizi. Analizu donosi nova knjiga prof. Snježane Banović.

1 2 3 4 5