Login za korisnike

Rondo

Najpoznatiji kazališni koloplet seksualnih praksi, na scenu KNAP postavila je Ivana Peroš.

Robinson Crusoe ili o usamljenosti

Predstava Robinson Crusoe nastala je prema poznatom romanu Daniela Defoea, a donosi priču o mladom Robinsonu koji se, unatoč roditeljskom protivljenju pa i vlastitom strahu, jednog jutra konačno odlučio priključiti posadi nekog broda i otisnuti na more, na valove, u nepoznato.

Čudak Šumek

Koprodukcija Kotar arta i Male scene, predstava je inspirirana slikovnicom koju je na scenu postavila Morana Dolenc.

Pod balkonima

Novele Ranka Marinkovića za ambijentalnu scenu Dubrovačkih ljetnih igara adaptirali su Vedrana Klepica i Dairio Harjaček, a potonji potpisuje i režiju predstave.

Herbarij

Ovaj Herbarij je neka druga vrsta zbirke koja umjesto biljki pod pritiskom održava pokrete i forme što se odvijaju u vremenu između dvije katastrofe, između dvije elementarne ili koje druge nepogode.