Naslovnica > VIJESTI > INFO > HNK Zagreb: Zakon je kriv za sve

HNK Zagreb: Zakon je kriv za sve

Povodom zahtjeva Glavnog inspektora rada da se pokrene prekršajni postupak protiv nove intendantice HNK u Zagrebu i samog kazališta, uputili smo tamošnjoj Službi za odnose s javnošću nekoliko pitanja.
Share on facebook
Share on twitter

Kako nam tvrde  u svojim odgovorima, pismeno odobrenje za otkaz Bogdaniću dobili su od Ministarstva kulture. Novac koji mu duguju isplatit će 'iz vlastitih prihoda', a za sve je kriva neusklađenost Zakona o kazalištu sa Zakonom o radu.

HNK smo pitali:

1. Je li se intendantica konzultirala sa pravnom službom Ministarstva kulture i pravnom službom HNK prije nego je Bogdaniću uručila otkaz

2. Ako jest, hoće li u slučaju da se navodi iz prijave pokažu točnima zaposleni u pravnoj službi dobiti otkaz, te hoće li intendantica u tom slučaju podnijeti ostavku?

3. Ukoliko se navodi pokažu točnima, tko će platiti naknade koje će proizići iz eventualne presude? Ukoliko bi se iznos isplaćivao iz budžeta HNK, da li to znači da bi se za taj iznos umanjila programska sredstva kazališta?

4. S obzirom da je Bogdanić vraćen na posao, koliko će novaca primiti od HNK do isteka ugovora?

A evo i odgovora:

Na prva tri pitanja odgovaramo jednim širim odgovorom, jer je vrlo važno objasniti o čemu se radi.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE  U ZAGREBU nije do danas službeno zaprimilo zahtjev za pokretanjem  prekršajnog postupka u vezi s radnim statusom g. Dinka Bogdanića. U kazalištu je, međutim, obavljen nadzorni pregled inspektorice rada, a po prijavi g. Dinka Bogdanića.

Obzirom da je drugostupanjskom Odlukom intendantice od 10. listopada 2005.  izmjenjena Odluka od 9. rujna 2005., kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu pravnih posljedica te odluke na radni status g. Dinka Bogdanića, mišljenja smo kako ne postoje uvjeti za prekršajni postupak bilo protiv HNK, bilo protiv intendantice.

Stoga je pravna služba HNK uputila Državnom inspektoratu drugostupanjsku Odluku intendantice od 10. listopada i zatražila da inspekcija prema čl. 196 Zakona o prekršajima odustane od takvoga zahtjeva ukoliko postoji.

Stoga  ne bismo spekulirali  o mogućim poljedicama mogućeg postupka.

Vjerojatno vam je poznato da je intendantica HNK dr.sc. Ana Lederer, dana 9. rujna 2005. razriješila g. Dinka Bogdanića dužnosti pomoćnika intendanta - ravnatelja Baleta HNK. Sukladno čl.28. st 4, Zakona o kazalištima, u slučaju iz stv. 3 istog članka, razrješenjem intendanta, razrješavaju se dužnosti i prestaje rad i voditeljima određenim Statutom kazališta, koje je imenovao razrješeni intendant, ako vlasnik kazališta ne odluči drugačije.

Budući da  Ministarstvo kulture, kao predstavnik osnivača HNK, nije odlučilo drugačije (pismena suglasnost o razrješenju, od 8. rujna 2005. ), g. Dinko Bogdanić  Odlukom intendantice od 9. rujna razrješen je dužnosti ravnatelja Baleta, a na koju je imenovan Odlukom bivšeg, smijenjenog intendanta od 2. travnja 2002., i prestaje mu rad na dan 9. rujna 2005.

Nakon ove Odluke g. Dinko Bogdanić podnosi Zahtjev za zaštitu prava i podnosi prijavu inspekciji rada.

Po zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu prava g. Dinka Bogdanića, intendantica u konzultaciji s odvjetnikom djelomično usvaja spomenuti Zahtjev i dana 10. listopada donosi drugostupanjsku Odluku, kojom  se g. Bogdaniću djelomično priznaju prava iz Ugovora o radu.

Kako čl. 28. Zakona o kazalištima izrijekom ne utvrđuje da razrješenjem prestaju i ugovori o radu sklopljeni na određeno vrijeme , to će Ugovor o radu sklopljen između g. Dinka Bogdanića i HNK dana 20.05.2002, kako je  izmjenjen Aneksom od 3. lipnja 2003.,  prestati protekom vremena na koji je sklopljen. Drugim rječima g. Dinko Bogdanić primat će plaću do isteka Ugovora o radu, odnosno do 13. svibnja 2006. g.

Dakako, da je intendantica u svakom od svojih dosadašnjih postupaka konzultirala pravnu službu HNK i Ministarstva kulture, a potom i odvjetnike.
Mogući nesporazumi proizlaze isključivo zbog općepoznate kolizije Zakona o kazalištima sa Zakonom o radu.

Odgovor na pitanje br. 4

U skladu s Odlukom od 10. listopada, g. Dinko Bogdanić će primiti od Hrvatskoga narodnog  kazališta u Zagrebu još 8 mjesečnih plaća, što iznosi 119.025,00 kn brutto, a što će HNK namiriti iz vlastitog prihoda. Obzirom da je HNK g. Dinku Bogdaniću u razdoblju od 2002. - 2005. isplatio 1.269.463,69 kn  ( od toga 549.656,77 kn na ime plaće, a 719.806,92 kn na ime autorskih honorara i tantijema ) mišljenja smo kako preostala  financijska obveza prema g. Dinku Bogdaniću  neće ugroziti poslovanje HNK u narednom periodu.

Služba za odnose s javnošću HNK u Zagrebu

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI