Login za korisnike

Šišmiš

O tome da treba paziti kome se zamjerate, s kim pijete i s kim plešete, te kako na koncu za sve uvijek možete okriviti – šampanjac, uz zvuke Straussa mlađeg – u HNK Zagreb.

1 2 3 4 5