Login za korisnike

Izvršni odbor FIA-e u Zagrebu

Međunarodna federacija glumaca (FIA – The International Federation of Actors / La Fédération Internationale des Acteurs), koja okuplja glumačke strukovne udruge i sindikate iz cijeloga svijeta, zasjedat će koncem listopada u Zagrebu.

1 2 3 5