Naslovnica > BESPLATNI SADRŽAJ > Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore članovima HDDU

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore članovima HDDU

Rok prijave je 01. ožujka 2021. godine do ponoći.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst poziva prenosimo u cijelosti.

***

Predmet Javnoga poziva

I
Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava članovima strukovnih udruga, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II
Na temelju podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom ožujka 2021. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

III
Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

IV
Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:
● članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. lipnja 2020. godine
● član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
● član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
● član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
● član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu od u 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn
● član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn
Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore članovima HDDU-a:
Izvođači (glumci, lutkari)
● moraju dostaviti minimalno tri autorska/izvođačka ugovora ili tri potvrde poslodavaca o održanim reprizama u odabranoj godini (2017., 2018. ili 2019.godini)

Autori (redatelji, dramaturzi/dramski pisci/scenaristi, producenti, suradnici za scenski pokret, scenografi, kostimografi, kompozitori, dizajneri svjetla, zvuka i videa)
● moraju dostaviti minimalno dva autorska/izvođačka ugovora ili dvije potvrde poslodavaca o održanim reprizama u odabranoj godini (2017., 2018. ili 2019. godini)

NAPOMENA:Članovi koji su dobili višu potporu na prvom natječaju za jednokratnu potporu NE MORAJU dostavljati u ovoj točki navedene dokaze.

Za prijavu je nužno:
● ispuniti obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi. U obrazac je potrebno priložiti tražene priloge. Obrascu Zahtjeva se pristupa putem ove poveznice:

https://forms.gle/eyjpHidQitrd8PcV9

V
Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

VI
Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

VII
Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge.

VIII
Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija – https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24365). HDDU će na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.

IX
Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini.

X
Rok prijave je 01. ožujka 2021. godine do ponoći.
Zahtjevu je moguće pristupiti putem ove poveznice:

https://forms.gle/FyxAHa6VmSYW7d3q9

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE