Naslovnica > BESPLATNI SADRŽAJ > Otvoreno pismo HZSU Ministrici kulture

Otvoreno pismo HZSU Ministrici kulture

Pismo prenosimo u cijelosti.
Share on facebook
Share on twitter

Ministrica kulture RH, gđa dr. sc. Nina Obuljen Koržinek

OTVORENO PISMO

Poštovana Ministrice,

ne obraćam Vam se samo kao trenutnoj ministrici kulture Republike Hrvatske, nego i kao osobi koja jednog dana može postati član naše Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU).

Naravno, Vi sada obavljate funkciju zamjenjivog političkog funkcionera vlade RH i u slučaju Vaše prekvalifikacije, svakako Vam članstvo hrvatske samostalne umjetnice ostaje kao privatna mogućnost, s obzirom na umjetničku naobrazbu koju Vi imate.

Sada ste na čelu Ministarstva kulture RH te nam je drago što naša država ima resurse i umjetničku bazu iz koje razvijate Vašu sadašnju poziciju. Često se nameće pitanje treba li država koja nema more imati Ministarstvo mora pa smo stoga zadovoljni jer i na temelju našeg postojanja dolazi ne samo do kreativnog, već i do porezno financijskog momenta koji omogućuje hrvatsku kulturu u cjelini, a s Vama na čelu more hrvatske umjetnosti treba biti pripremljeno za mirnu plovidbu.

Poslove glede statusa profesionalnog samostalnog umjetnika, dakle onoga tko nije zaposlen, u Republici Hrvatskoj obavlja HZSU (ovo napominjem samo da bih podsjetio i one koji su skloni zaboravu).

Riječ je o udruzi koja skrbi o samostalnim umjetnicima iz svih područja umjetničkog stvaralaštva te se bavi zaštitom prava hrvatskih samostalnih umjetnika u RH, Europi i svijetu.

HZSU je osnovana daleke 1965. godine i već 54 godine je sinonim za samostalnog odnosno slobodnog umjetnika.

Ni prethodni totalitarni režim, kao ni novostvorena RH, nikad nisu ni pomišljali o ukinuću jedne korisne umjetniče udruge koja skrbi o minimumu zaštite socijalnih prava slobodnih umjetnika.

Obraćam Vam se ovim pismom u svoje osobno ime, uz napomenu da sam član Upravnog odbora HZSU-a, demokratski izabranog tijela na Skupštini HZSU-a.

HZSU trenutno broji 1370 samostalnih umjetnika i taj je broj poprilično konstantan. U proteklih 50 godina djelovanja, kroz HZSU je prošao iznimno veliki broj istaknutih umjetnika različitih područja umjetničkog stvaralaštva, koji su se tu zadržavali dulje ili kraće vrijeme, u relacijama od zaposlenja do samozaposlenja ili što je najnoviji trend do odlaska u inozemstvo.

Stručne poslove u segmentu profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti obavlja Stručna služba HZSU-a. Ne treba napominjati da ne postoje tehnički ni zakonski prigovori na profesionalno obavljanje navedenih poslova. Sredstva za obvezno osiguranje članova osigurava RH i oduvijek se nalaze na računu Ministarstva kulture RH. Svakako treba napomenuti da RH osigurava sredstva za obvezno osiguranje (zdravstveno-mirovinsko osiguranje) samostalnim umjetnicima, a da se za plaću odnosno troškove života moraju pobrinuti sami umjetnici kroz svoj rad (i ovo pišem samo da podsjetim one koji se s ovim podatkom susreću prvi puta).

Štoviše, Zakonom o izmjenama Zakona o samostalnim umjetnicima iz 1984. godine bilo je propisano da se sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje samostalnih umjetnika osiguravaju Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici kulture plaćanjem doprinosa iz dohotka od autorskih prava. Samostalni umjetnici plaćali su doprinos po stopi od 14%, a na ostale ugovore plaćao se doprinos po stopi od 8%.

Kasnije je sve objedinjeno u državni proračun RH, tako da je automatski izbjegnuta mogućnost bilo kakvog umjetničkog uhljebništva ili parazitiranja sustava.

Kroz hodnike HZSU-a, koji nose iskustva i priče u preko pola stoljeća djelovanja, treba napomenuti da su nekad postojale komisije USIZ-a i RSIZ-a za obavezan otkup dva umjetnička djela umjetnika naših članova sa svake izložbe. Na kraju svake godine organizirana je skupna izložba s cca 800 otkupljenih radova koji su nakon završene izložbe dostavljeni muzejima.

S nastankom RH ova praksa je prebačena zajedno sa sredstvima na muzeje, ali su se sredstva koja bi trebala doprijeti do živih umjetnika pogubila u tranziciji vremena.

Zato sada i većina naših članova organizira izložbe potpuno volonterski, u državi gdje ne postoje adekvatni poticaji za umjetnike. Umjetnici su često postali "electric sheep" dakle služe kao promotivni element ustanova, galerija i filmskih festivala koji su postali sami sebi svrha.

Samim time nije ni pokušan razvoj umjetničkog tržišta, što je sigurno jako teško za jednu malu državu kao što je RH (i sigurno kao odgovorna ministrica niste zbog toga sretni), a naravno da veće države dotiraju umjetnost više upravo radi očuvanja jezika i identiteta.

Republika Hrvatska je mala država, ali ono što je čini državom dali su i umjetnici. Hrvatsku kunu je dizajnirao umjetnik Miroslav Šutej, a kovanu kunu čuvenog slavuja ili pak medeka je dizajnirao kipar Kuzma Kovačić, ne treba napominjati da je hrvatski dres također djelo umjetničkog stvaranja umjetnika i dizajnera, a za našu himnu imamo također dva umjetnika, pjesnika i skladatelja.  Lako ćemo se tu dotaći spomenika hrvatskom kralju Tomislavu, rad Frangeša Mihanovića koji upravo predstavlja umjetnički prikaz naše male države s jahačem koji jaše na nekom malom, skromnom konjiću, ali s isturenim žezlom.

Naravno da su ovo jasne i poznate činjenice, ali često bi trebali sve hrvatske velikane i bardove koji su stradali od bijede (naše A. B. Šimiće, Matoše, Račiće i ostale) preko noći zaboraviti te potpasti pod komercijalnu i primijenjenu sliku neoliberalnog pristupa svemu pa i umjetniku i njegovom radu, uključujući i Vaše napore oko promjena hrvatskih zakona koji skrbe o umjetnicima.

2011. godine bili ste državna tajnica u Ministarstvu kulture, a ministar je bio Jasen Mesić. Tada sam bio predstavnik HZSU-a u radnoj skupini za izradu Zakona o umjetnicima, a koju ste Vi vodili. Bio joj je za cilj uvođenje novog zakona o samostalnim umjetnicima te preustroj HZSU-a od udruge u Agenciju.

Tada ste u prijedlogu zakona inzistirali na dvije novine, dakle uvođenja minimalnog cenzusa po kojem je tada od cca 1.400 umjetnika trebalo njih cca 400 izgubiti status te ste u vrijeme širenja birokracije kroz agencije istu ulogu pokušali nametnuti HZSU-u i samostalnim umjetnicima.

Naravno, tada smo imali dobru suradnju u pregovorima o novom zakonu te se ministar kulture Jasen Mesić zauzeo za status samostalnog umjetnika i odbacio prijedlog zakona kao štetan.

Napominjem da je tada ministar kulture osobno posjetio HZSU i svojim angažmanom pronašao dodatna sredstva za prijem novih članova.

2019. godine, događa se čudan Deja Vu, Vi sada ponovno inicirate izradu novog zakona o umjetnicima, ali s pozicije ministrice kulture s nevjerojatno sličnim elementima.

Stjecajem slučajnih okolnosti ponovno sam delegiran od Upravnog odbora kao predstavnik HZSU-a u radnoj skupini za izradu prijedloga zakona. Nevjerojatno je da ste se nekoliko puta oglušili na mogućnost da HZSU ima svog predstavnika u radnoj skupini o novom zakonu o umjetnicima, iako se zakon direktno tiče i samostalnih umjetnika, i HZSU-a.

Uvidom u Vaš prijedlog nacrta radnog materijala zakona, pored umjetničkih brojčanih kriterija za priznavanje i reviziju priznatih prava (temelje se isključivo na broju umjetničkih radova i postignuća u umjetničkom radu pojedinca), inkompatibilna je Deja Vu priča o minimalnom i maksimalnom imovinskom cenzusu.

Prijedlozi imovinskog cenzusa kao kriterija su već odrađeni davne 2011. godine, ali ono što je zastrašujuće je poigravanje sa sudbinama hrvatskih umjetnika.

Na temelju prvog prijedloga zakona tražite brisanje 65% članova HZSU-a, dakle od 1.370 članova status bi takvim nacrtom izgubilo cca 800 umjetnika.

Naravno da svatko od umjetnika zna koliko zarađuje i kakvu mu je sudbinu namijenio postojeći prijedlog. Ne treba napominjati da su se telefonske linije u zajednici užarile kao i komentari na društvenim mrežama.

Nedemokratski je i neodgovorno prema sudbinama ljudi poigravat se s njima i njihovim osjećajima. Zabrinjavajuće je da smo dobili i nekoliko poziva o mogućem samoubojstvu pojedinaca ako takav zakon prođe.

Ovo poigravanje, bez kriterija ili ikakve studije, na posljednjoj 3. sjednici radne skupine Ministarstva kulture je amortizirano, ali je i dalje inkompatibilno sa zdravom logikom Ustava RH i budućeg Zakona.

U ovom nevjerojatnom Deja Vu prijedlogu zakona, nestala je ona famozna Agencija, već se sada traži ukinuće HZSU-a i predaja poslova direktno Ministarstvu kulture. U prijedlogu zakona ta tranzicija se pokušava učiniti nedemokratskim metodama, bez dijaloga po ikakvim republikanskim principima koji proizlaze iz imena RH, uz nasilne metode etatizacije rada takve monstrum tvorevine unutar Ministarstva kulture, koji daje neslućene ovlasti političkim elitama da uređuju sudbine ljudi te su takve izazvale ogorčenje umjetnika, ali i cijele kulturne javnosti.

Zar trebam napominjati da ste upravo Vi Vitez jedne republike, Republike Francuske te nas još više začuđuje pomanjkanje demokratskih kriterija u izradi ovoga zakona.

Ovim Pismom obraćam se Vama, Saborskom odboru za kulturu, kao i cjelokupnoj hrvatskoj, europskoj i svjetskoj javnosti jer postoje skrivene namjere koje nanose štetu ugledu RH.

Ne bih htio da sve završi na onoj: tjerala je slavuja, a istjerala je medvjeda jer prosvjed umjetnika kojim žele pravdu, smatramo potpuno legitimnim.

Vivre libre ou mourir - Živi slobodno ili umri.

Primite srdačni pozdrav,

predstavnik HZSU-a za radnu skupinu Ministarstva kulture,

Silvije Petranović, dipl. filmski i Tv redatelj

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI