Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > HNK Split baš nema sreće: poništen je najnoviji natječaj za intendanta

HNK Split baš nema sreće: poništen je najnoviji natječaj za intendanta

Politička kontrola splitskog teatra ne prestaje proizvoditi probleme: Kazališno vijeće koje se sastaje čim je rijeđe moguće natječaj za intendanta raspisalo je suprotno zakonu. [DOKUMENTI]
Share on facebook
Share on twitter

Kako ekskluzivno saznaje Teatar.hr, Kazališno vijeće HNK Split na sjednici 20. rujna, poništilo je drugi natječaj za intendanta te kuće. Prvi je, podsjećamo, neslavno propao, nakon što je uz skandalozna objašnjenja odbijen jedini kandidat - Ivan Leo Lemo.

Kako smo već pisali, Kazališno vijeće ovaj drugi novi natječaj raspisalo je 7 mjeseci (!) nakon propasti prvog i samo par tjedana prije isteka mandata aktualnog intendanta, a za razliku od svih drugih natječaja za ravnatelje komunalnih kazališta u Hrvatskoj, samo je taj natječaj imao klauzulu o beneficijama branitelja.

No, iako je osebujno Kazališno vijeće HNK Split brinulo o braniteljima, nije o Zakonu o kazalištima, pa je recentni natječaj raspisalo prema uvjetima koji više - ne važe.

Naime, kako navodi Zakon o Kazalištima:

Članak 27.
Intendant, odnosno ravnatelj imenuje se na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. Uvjeti za imenovanje propisuju se aktom o osnivanju i statutom.
Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta, odnosno ravnatelja. Natječaj raspisuje i provodi kazališno vijeće.
Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za intendanta, odnosno ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
Programski i financijski okvir iz stavka 3. ovoga članka čini sastavni dio natječaja za imenovanje intendanata ili ravnatelja kazališta i dostupni su kandidatima na uvid.
Natječaj iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u dnevnom tisku i u »Narodnim novinama«, osim dijela što se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

No, Gradsko vijeće Splita nije prije raspisivanja natječaja donijelo programski i financijski okvir za iduće četverogodišnje razdoblje, pa je natječaj za intendanta - ništetan.

Zbog svega navedenog, Gradsko vijeće Splita zasjedat će 3. listopada i gotovo cijelu sjednicu posvetit će splitskom HNK:

Grad Split

Tako će na istoj sjednici biti donesen novi programski i financijski okvir, razriješen dužnosti aktualni intendant, te imenovan vršitelj dužnosti intendanta - a riječ je o istoj osobi - Goranu Golovku.

Kako je iz istog dnevnog reda vidljivo, Kazališno vijeće neće snositi nikakve posljedice za ovaj skandalozan propust, odnosno neće biti razriješeno usprkos ovom grubom prekršaju, kao i činjenici da se prema vlastitom priznanju sastaje samo jednom u tri mjeseca! Dapače, zbog tako 'intenzivnog' radnog tempa, Kazališno je vijeće tek prošlog četvrtka (!) usvojilo program tekuće sezone!

Podsjetimo i da je još u srpnju Radničko vijeće HNK Split upozorilo nadležne na goleme probleme u tom kazalištu, u tzv. pastoralnom pismu u kojem je između ostalog stajalo: ‘Političko-upravljačka samovolja i nebriga za HNK Split uzrokuju i kazalištu i njegovoj publici kao i cijelom gradu Splitu i RH preozbiljne i teško otklonjive štete, i to kako u pogledu narednih kazališnih sezona tako i u pogledu festivala Splitsko ljeto’.

Nadležno Ministarstvo kulture nije reagiralo ni tada, a nije se oglasilo ni o ovom aktualnom skandalu iako je baš ono prema Zakonu o kazalištima zaduženo za nadzor nad zakonitošću rada HNK Split:

Članak 38.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata nacionalnih kazališta i nacionalnih kazališnih družina obavlja Ministarstvo kulture.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ostalih javnih kazališta i javnih kazališnih družina obavlja županijsko tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata privatnih kazališta i privatnih kazališnih družina obavlja se sukladno propisima prema kojima su osnovana.

No, Ministarstvo tu svoju ulogu shvaća vrlo nonšalantno, pa se ni u ovom, kao ni u slučaju HNK Osijek u kojem je natječaj za intendanta raspisan s nekoliko mjeseci zakašnjenja - nije oglasilo.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI