Naslovnica > BESPLATNI SADRŽAJ > Kako je HNK Rijeka samo sebe demantiralo

Kako je HNK Rijeka samo sebe demantiralo

Intendant HNK Ivana pl. Zajca reagirao je na našu jučerašnju analizu prihoda od prodaje ulaznica u toj kući, no ne samo da ništa nije uspio demantirati nego je i krivo prepisao (!) podatke iz službenih dokumenata kazališta.
Share on facebook
Share on twitter

U sklopu našeg, sad već redovitog, feljtona analize poslovanja hrvatskih javnih kazališta, jučer smo objavili i tekst o prihodima od prodaje ulaznica u kazalištima s nacionalnim statusom.

Intendant HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, Marin Blažević, uputio nam je danas demantij koji ne bismo objavili jer ne zadovoljava temeljni meritum Zakon o medijima, ali kako taj svoj navodni demantij promoviraju na društvenim mrežama, prisiljeni smo objaviti i naš odgovor i njegov dopis.

Oba donosimo u nastavku.

***

 

TO:      g. Marin Blažević, intendant HNK Ivana pl. Zajca
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
Uljarska
51000 Rijeka

RE:      Demantij

 

Poštovani g. Blažević,

Obraćam vam se povodom vašeg zahtjeva za objavu demantija na portalu Teatar.hr, a koji ste našoj redakciji uputili elektroničkom poštom 29. ožujka 2017. godine.

Za početak: kako prema našoj evidenciji ni vi osobno ni HNK Ivana pl. Zajca niste pretplatnici portala Teatar.hr jasno je da niste legitimno mogli pristupiti cjelovitom sadržaju članka koji pokušavate demantirati.

U suprotnom - znali biste da predmetni tekst detaljno objašnjava kako su svi u njemu navedeni podaci temeljeni isključivo na PR RAS obrascima koje su kazališta slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama.

U tekstu se navodi i uputa Državnog ureda za reviziju, a koji je u izvješćima nadzora poslovanja javnih kazališta u Hrvatskoj iz 2015. godine izričito zahtijevao da kazališta prihod od ulaznica knjiže kao «prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada».

Nadalje, članak objašnjava kako se rečenog naputka Državnog ureda za reviziju, nažalost, dio javnih kazališta u Hrvatskoj i dalje ne pridržava ili barem ne u cijelosti, te se - konačno - čitatelje upozorava da eventualne pogreške u tumačenju proizlaze isključivo iz pogrešno vođenih knjiga kazališta odnosno njihovih neispravnih PR RAS obrazaca.

Ukratko – svi u tekstu izneseni podaci su točni, a za eventualne greške u PR RAS obrascima kriva je računovodstvena služba HNK Ivana pl. Zajca, što uostalom i sami u svom dopisu priznajete.

Da stvar bude bolja, vi u svom demantiju citirate pogrešne brojke iz PR RAS obrasca kuće kojoj ste na čelu!

preslika iz vašeg dopisa

 

Naime, na poziciji AOP 102. PR RAS obrasca kazališta za 2015. ne stoji – kako ste naveli - 3.635.853,33 kn, nego 3.751.623 kn, a za 2016. ne stoji 2.297.105,89 kn - nego 2.352.110 kn, pa i razlika u tim iznosima nije kako ste naveli 36,82% nego 37.3%.

preslika iz PR RAS obrasca HNK Ivana pl. Zajca za 2016. godinu

Nadalje, tvrdite da je naše navodno sporno tumačenje podataka iz PR RAS obrasca proizašlo iz činjenice da nismo proučili Bilješke uz financijski izvještaj, iako i sami priznajete da su iste objavljene tek 29. ožujka 2017., dakle na dan pisanja vašeg demantija.

Podsjetit ću vas da u članku 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti (a u koja po definiciji tog istog zakona spada i HNK Ivana pl. Zajca), stoji:

«Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.»

Kako je HNK Ivana pl. Zajca bilo dužno predati PR RAS obrazac za 2016. godinu najkasnije 31. siječnja 2017., te ga potom promptno objaviti na mrežnim stranicama, nejasno je zašto ste Bilješke uz isti objavili tek danas, osim ako razlog tome nije bila objava našeg članka. To što Kazališno vijeće o njima nije raspravljalo nije argument koji poznaje ili priznaje već spomenuti Zakon o pravu na pristup informacijama.

Moram priznati i da me čudi vaše pozivanje na Zakon o medijima, jer ste u dopisu što ste mi ga u tandemu s Oliverom Frljićem uputili još 2014. godine (a odonda se ni urednička koncepcija ni registracija portala nisu mijenjale), eksplicitno naveli kako se Teatar.hr po vašem sudu «ne može smatrati javnim medijem». Dapače, ustvrdili ste tad i da Teatar.hr nije «urednički oblikovana internetska stranica ili portal koji sadrži elektroničku inačicu tiska ili informacije iz medija na način da je dostupan širokoj javnosti». Taj vam vaš dopis, kao podsjetnik, dostavljam u prilogu.

Na koncu, zahvaljujem vam na obećanju kako će «nadležne službe HNK Ivana pl. Zajca (pravna služba, služba prodaje, promidžbe i marketinga itd.)» redakciji portala Teatar.hr biti ubuduće «na raspolaganju za upite vezane uz poslovanje i program riječkog HNK».

To me iznimno veseli s obzirom na činjenicu da u posljednje tri godine redakcija portala Teatar.hr nije dobila odgovor niti na jedan jedini upit koji smo uputili istim tim službama, niti smo od njih u istom tom razdoblju dobili ikakvu informaciju o radu i aktivnostima HNK Ivana pl. Zajca.

Srdačno,

Nora Krstulović
glavna i odgovorna urednica
Teatar.hr

U Zagrebu, 29. ožujka, 2017.

***

MULTIMEDIJSKI PROJEKT TEATAR.HR

n/r glavne urednice NORA KRSTULOVIĆ

Predmet: Zahtjev za objavom ispravka netočnih informacija

Poštovani,

u svojstvu zakonskog zastupnika Hrvatskog narodnog kazališta  Ivana pl. Zajca Rijeka,  obraćam Vam se kako slijedi.

Na internetskom portalu odnosno elektroničkoj publikaciji Teatar.hr, kojem je naslovna tvrtka nakladnik, a Vi obnašate funkciju glavne urednice, 28. ožujka 2017. publiciran je članak pod naslovom Prihod od ulaznica u HNK Rijeka u 2016. pao je za 37.3%!

U navedenom članku autorica tvrdi: „Od pet kazališta s nacionalnim statusom njih 4 zabilježila su u 2016. godini rast prihoda od prodaje ulaznica – sva osim HNK Rijeka. U potonjem je situacija zapravo dramatična, jer je prihod od ulaznica smanjen u 2016. u odnosu na 2015. za čak 37,3% ili 1.399.513 kuna.“

Citirani navod naime nije točan, iako se uspredbom financijskih izvješća iz dviju godina, a bez teksta iz Bilježaka koje uobičajeno prate Financijsko izvješće, može doći do ovakva zaključka. Ne ulazeći u motive objavljivanja netočnih informacija, dužan sam dati pojašnjenje ove situacije, jer ovakav zaključak, krivim informiranjem javnosti, može naštetiti ugledu riječkog HNK.

Naime, do navodnog smanjenja prihoda od prodaje ulaznica došlo je zbog različitog načina knjiženja prihoda u navedene dvije godine. Preciznije, do odstupanja je došlo zbog drugačijeg prikazivanja prodaje ulaznica u 2015. za gostovanja u kojima HNK iznajmljuje bilo dvoranu glavne zgrade kazališta ili dvoranu HKD-a na Sušaku kojom upravlja u protekle dvije godine, uz prodaju ulaznica za organizatora događanja tj. za tuđi račun i zaračunavanje transakcijskih troškova prodaje. U 2015. g. ova situacija nije mogla biti drugačije knjižena nego na prihode od ulaznica i rashode za intelektualne usluge, što je – stjecajem okolnosti – povećavalo prihode i rashode. U 2016. se primljene uplate po ovoj osnovi knjiže na obvezu za tuđe prihode, a isplata sredstava  po obračunu događanja na podmirenje obveze. Knjiženje gostovanja HNK  s vlastitim predstavama u drugim kazalištima također je djelomično knjiženo u okviru ovog konta, a sada se nalaze na kontu – prihodi od usluga.

Osim toga, na kraju sezone 2015/2016. je utvrđeno da nije razgraničen dio pretplata uplaćenih u 2015. godini za program koji se odvija u prvom dijelu 2016. godine, a zbog nedovoljno prilagođenog programa za knjiženje prihoda glavne blagajne kroz koji se prate vrste prometa po pojedinim događanjima. Razlog tome je trenutna faza implementacije programa Riznica koji obuhvaća veliki broj korisnika u sustavu proračuna Grada Rijeka tako da za sada nije moguće dobiti program koji je potpuno prilagođen potrebama riječkog HNK.

Prilažem tablicu koja prikazuje realno stanje prihoda od prodaje ulaznica u 2015. i 2016. godini, te iz koje je također razvidno da je u 2016. godini zapravo došlo do porasta prihoda od prodaje ulaznica za vlastite programe. Za sve detaljnije uvide i pojašnjenja pozivam sve zainteresirane, pa tako i Vas, da posjete našu strnicu www.hnk-zajc.hr, na kojoj se nalaze detaljne Bilješke tj. objašnjenja Finacijskog izvješća za 2016. godinu, a koje do jutros nisu bile dostupne na našoj internetskoj stranici obzirom da su razmatrane na prethodnoj sjednici Kazališnog vijeća, za koju će zapisnik biti ovjeren sljedeći tjedan, dakle na prvoj idućoj sjednici Kazališnog vijeća.

Obrazloženje razlike na kontu 65264

 ( ULAZNICE)  za 2016-2015.g.

20162015%
AOP  102 financijski izvještaji :2.297.105,893.635.853,33-36,82
Prihodi od vanjskih gostovanja/prihod

pripada organizatoru a ne HNK

822.271,34
Gostovanja HNK398.964,78
Pogrešno prihodovane pretplate

u 2015.g. umjesto u 2016.g. za drugi dio sezone 2015/16.

196.463,83
UKUPNO :2.297.105,892.218.153,38+3,56

Temeljem odredaba čl. 40. – 42. Zakona o medijima, pozivam Vas da na internetskom portalu Teatar.hr. nakon primitka predmetnog zahtjeva, na istom ili istovrijednom mjestu na kojem je publiciran članak u kojem su, vjerujem nehotično, iznijete netočne informacije o prihodima od ulaznica riječkog HNK, u integralnoj formi publicirate ovaj ispravak.

Nadležne službe HNK Ivana pl. Zajca (pravna služba, služba prodaje, promidžbe i marketinga itd.) do sada su Vam, kao što će biti i ubuduće, na raspolaganju za upite vezane uz poslovanje i program riječkog HNK. Vjerujem da ste svjesni da bi pad prihoda od prodaje ulaznica od 37% mogao biti samo posljedica drastičnog smanjenja programa, što – moglo se lako zaključiti pregledom naših internetskih stranica – nije bio slučaj. U prilogu Vam dostavljamo i usporedne tablice pretplata po sezonama i broja posjetitelja iz kojih se vidi postupni rast.

S poštovanjem,

dr.sc. Marin Blažević,

intendant HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

One Response

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI