Naslovnica > VIJESTI > INFO > Radničko vijeće HNK Split traži odgovornost Visković, Bečić & Berislava Šipuša

Radničko vijeće HNK Split traži odgovornost Visković, Bečić & Berislava Šipuša

HNK Split upravo je u središtu još jednog natječajnog presedana, zbog čega je Radničko vijeće kazališta na svojoj najnovijoj sjednici zatražilo odgovornost Anđelke Visković, Nevenke Bečić i Berislava Šipuša.
Share on facebook
Share on twitter

Priopćenje sa sjednice prenosimo u cijelosti.

***

XI. SJEDNICA RADNIČKOG VIJEĆA HNK SPLIT
IZVANREDNA - održana u petak 29. VI. 2012.
ZAPISNIK

 

XI. sjednica Radničkog vijeća HNK Split održana je u petak 29. lipnja 2012. u Plavom salonu s početkom u 13 sati i završila je oko 14:00. Sazvao ju je predsjednik RV-a po hitnom postupku: telefonskim porukama u srijedu 27. lipnja, nakon što je u uredu v. d. intendanta preuzeo dokument kojim se traži Savjetovanje s Radničkim vijećem o prijedlogu promjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HNK Split, odnosno prijedlogu resistematizacije nekoliko radnih mjesta. (Ur. Br. 01-778/12).
Kako je predsjednik Radničkog vijeća samo nekoliko sati prije početka sjednice RV-a dobio i dopis gospođe Gorane Lepetić kojim ona za 5. srpnja najavljuje 49. Sjednicu Kazališnog vijeća na kojoj se planira “Otvaranje i pregled prijava kandidata po natječaju za imenovanje intendanta“ to je odlučio i s tom okolnošću upoznati članove Radničkog vijeća, a to je neminovno podrazumijevalo i raspravu o samom statusu Kazališnog vijeća te njegovim prerogativima u sadašnjem krnjem sastavu.
Sjednici su se odazvali članovi: Tajana Jovanović (drama), Igor Smodaj (opera), Kristina Burić (balet), Jadranka Bulić (tehnika) i Vjeko Santrić (administracija) te zamjenici članova: Dajana Stolić Bohnert (opera), Martica Kekez (administracija), Stanislava Trgo Huljev (drama) i Ivica Ćosić (tehnika). Sa sjednice je opravdano izostala Blanka Galić (balet). Pravo odlučivanja imali su svi članovi prisutni na sjednici, a svi zaključci na sjednici doneseni su jednoglasno, uključujući i zaključak da se tim povodom predsjednik Radničkog vijeća sažeto obrati javnosti, jer su, kao i niz puta do sada, druge mogućnosti da se konstruktivno utječe na kazališna zbivanja, nažalost iscrpljene. Sjednicu je zapisničarski pratila Stanislava Trgo.
Radničko viječe HNK Split na sjednici je raspravljalo o tri kruga problema:
1. Savjetovanje s Radničkim vijećem o prijedlogu promjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HNK Split (Ur. Br. 01-778/12).
2. Problemi raspisivanja i provedbe natječaja za izbor Intendanta HNK Split (Narodne novine i Slobodna Dalmacija, 1. lipnja 2012.)
3. Primjedbe na legitimitet Kazališnog vijeća i pitanje odgovornosti onih koji su ga prouzročili.

Ad 1.

 

Savjetovanje s Radničkim vijećem o prijedlogu promjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HNK Split (Ur. Br. 01-778/12)

.

Promjene o kojima se predlagatelj v.d. Intendanta gospodin Duško Mucalo savjetuje s Radničkim vijećem uvodno se obrazlažu na sljedeći način:
“Unutar postojeće Sistematizacije osobito Službe općih i kadrovskih poslova, kao i Ureda intendanta očita je potreba povećanja učinkovitosti, a sve iz razloga što postojeći sustav nije zadovoljavajući. Povećanje učinkovitosti moguće je isključivo izmjenama predloženim u Odluci.“

Nakon tog uvoda slijedi prijedlog da se za radno mjesto poslovnog tajnika koji odlazi u mirovinu ne raspisuje natječaj nego da se umjesto toga pri uredu intendanta otvori novo radno mjesto voditelja protokalarnih poslova, a da dio poslova koje je obavljao dosadašnji poslovni tajnik prijeđu u opis poslova pravnika – stručnog savjetnika za pravne poslove i referenta kadrovskih poslova.

Radničko vijeće (se) povodom ovog prijedloga u diskusiji pita odakle pravo v. d. Intendantu HNK Split da s ovim prijedlog izlazi u vrijeme kad je raspisan novi natječaj za izbor intendanta HNK Split, odnosno u situaciji kada mu do kraja (ili kraha?!) v.d. mandata ostaje svega nekoliko mjeseci.
Radničko vijeće, nadalje, (se) pita odakle pravo v. d. Intendantu HNK Split da s ovim prijedlog izlazi unatoč činjenici što mu je pod “razno“ Kazališno vijeće 29. svibnja 2012. donijelo slijedeću odluku: “Do zaključenja natječaja za imenovanje intendanta HNK Split, zabranjuje se v. d. Intendantu Dušku Mucalu preuzimanje obaveza za novu kazališnu sezonu 2012/13, zaključivanje novih ugovora o radu, kao i zaključivanje drugih ugovora ili narudžbi kojima se preuzimaju nove obveze za HNK.“
Radničko vijeće također (se) pita kako to odjednom gospodin Duško Mucalo po pitanju promjena Sistematizacije radnih mjesta surađuje s Kazališnim vijećem čiju suglasnost i donošenje ove promjene kao predlagatelj očekuje, a s druge strane osporava legitimitet tog Kazališnog vijeća da raspiše natječaj za izbor Intendanta.
Treba li (se) još pitati, Radničko vijeće pita i kako to da je Kazališno vijeće za svoju narednu sjednicu 5. srpnja 2012. već predvidjelo Donošenje izmjena Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada HNK Split, pa još u pozivu za sjednicu gospođa Lepetić brižno podsjeća v.d. Intendanta da im prije sjednice dostavi prijedlog i mišljenje Radničkog vijeća o tome ?! Znači li to da prijedlog još nisu vidjeli (!?), ali su zato na važnom mjestu (?) možda čuli (!) za njega. I vjerojatno im je na tom važnom mjestu objašnjeno kako njihova odluka da se zabranjuje Dušku Mucalu zaključivanje novih ugovora o radu do zaključenja natječaja za imenovanje intendanta, nije ni u kakvoj suprotnosti sa činjenicom da će uz skoru suglasnost tog istog Kazališnog vijeća, Duško Mucalo sklopiti samo tri takva nova ugovora!!!
Slijedom iznesenih primjedbi Radničko vijeće v.d. Intendantov prijedlog promjena Pravilnika smatra bespredmetnim i ne želi o njemu uopće raspravljati, jer ga u postojećim “natječajnim“ okolnostima v. d. Intendanta niti nema pravo predlagati, a koliko je deplasirano da se netko tko je u svome v.d. mandatu stvorio nekoliko milijuna duga pred kraj tog istog mandata bavi učinkovitošću svoga ureda - koju će mu kako on to predstavlja povećati voditelj protokalarnih poslova - to nam je nalik na dobro poznatu i raširenu praksu uoči svake promjene rukovodećih garnitura, kad one u last time minute varijanti kazalištu lopatom iskrcavaju neke svoje kadrove, na koje će nova garnitura još dovesti neke druge!

Pri tome, zanimljivo, sve se to treba zbiti “pâs igrom“ između dogradonačelnice grada Splita (Anđelke Visković),  v.d. intendanta (Duška Mucala) i Kazališnog vijeća (Gorana Lepetić) i to u isto vrijeme dok to agilno Kazališno vijeće od četiri člana lamentira kako je broj zaposlenih u HNK Split u posljednjoj godini porastao sa 273 na 278 (zapisnik sa tzv. 48. Sjednice Kazališnog vijeća)!!!
Da ne bude nepravde prema predloženim promjenama, Radničko vijeće rado će te promjene razmotriti onoga časa kad HNK Split dobije Intendanta, umjesto da taj prijedlog podnosi v.d. Intendant na odlasku, i rado će ih razmotriti onoga časa kad se konstituira punopravno Kazališno vijeće što ovo postojeće nipošto nije.

Ad 2. i 3.

 

Problemi raspisivanja i provedbe natječaja za izbor Intendanta HNK Split (Narodne novine i Slobodna Dalmacija, 1. lipnja 2012.)

Primjedbe na legitimitet Kazališnog vijeća i pitanje odgovornosti onih koji su ga prouzročili.

HNK Split je bez Kazališnog vijeća još od studenog 2011. dakle, više od sedam mjeseci, premda ono po Zakonu o kazalištu mora raditi kontinuirano jer ima neke od najvažnijih ovlasti. Prvo je sa zakašnjenjem od tri mjeseca nakon dva izbora (od kojih je prvog v.d. Intendanta bezrazložno poništio) u Kazališno vijeće oba puta izabran Trpimir Jurkić. Zatim je Gradsko vijeće Splita, također sa zakašnjenjem, iz nekoliko pokušaja uspjelo imenovati još tri članice: Anu Domančić, Nelu Luketić i Goranu Lepetić, a “svog“ četvrtog ili ukupno petog člana Kazališnog vijeća nije Gradsko vijeće imenovalo ni do danas, premda su za svoju 30. sjednicu najavljenu za 1. lipnja bili nagovijestili imenovanje Joška Belamarića. No do toga nije nikad došlo. Umjesto te sjednice održana je tzv. tematska sjednica o Hajduku, a svi tragovi o neodržanoj sjednici od 1. lipnja sa službene internet stranice grada uklonjeni su i nitko nema pojma hoće li je i kad uopće održati, premda ih je o tome višekratno zapitkivalo i sadašnje četveročlano kazališno vijeće. U međuvremenu, revno je Gradsko vijeće umjesto da konačno izabere petog člana radije prepustilo dogradonačelnici Anđelki Visković i višem pravnom savjetniku u službi za kulturu i umjetnost grada Splita Milivoju Hekmanu, da se dopisno o petom članu kazališnog vijeća “savjetuju“ s Ministarstvom kulture što su oni i do tada podjednako mukotrpno i neuspješno činili.
Rezultati tih savjetovanja - koja, zanimljivo, nikad ne dospijevaju do Uprave Ministarstva za pravne poslove, ali zato uvijek dospijevaju do zamjenika ministrice Berislava Šipuša - takvi su da se uglavnom može činiti što god se hoće, pa, neovisno o Zakonu o kazalištu i Statutu HNK Split koji to izričito priječe, vijeće može djelovati i s manje od pet članova, a natječaj svakako treba što prije raspisati...

Da četveročlano Kazališno vijeće nema nikakav legitimitet i da se bez petog člana ne može niti konstituirati, na to je svoj četvorici postojećih članova pažnju skrenuo predsjednik Radničkog vijeća kad ga je Gorana Lepetić u ime konstituirajućeg kazališnog vijeća pozvala na njihovu sjednicu 4. svibnja 2012. Također im je preporučio da od Gradskog vijeća Splita traže što hitnije imenovanje “petog člana“ jer će inače dovesti u pitanje pravovaljanost natječaja za Intendanta kojeg su se “žurili“ raspisati. Oni su to, istina tražili, ali nisu ga nikad dobili i nakon toga su 1. lipnja 2012. raspisali natječaj za Intendanta, a kako je vidljivo iz njihovog poziva od 29. lipnja za sjednicu Kazališnog vijeća koja treba biti 5. srpnja oni namjeravaju unatoč pravnoj problematičnosti svog statusa otvarati prijave kandidata po natječaju za imenovanje intendanta, također bez petog člana. Zanimljivo je da Kazališno vijeće od takvog postupka ne odustaje iako im je sadašnji v. d. Intendanta na sjednici Kazališnog vijeća od 15. lipnja “iskazao svoju namjeru za ponovnom kandidaturom i to bez obzira na već ranije izneseno stajalište da Kazališno vijeće nije imalo legitimitet raspisivanja natječaja, a radi ostvarivanja mogućnosti da u sudskom postupku eventualno zatraži zaštitu svojih prava.“
Naravno, legitimitet raspisivanja natječaja moći će osporavati ne samo Duško Mucalo kao kandidat, nego i svi oni koji se budu kandidirali, a ne budu izabrani – ako takvih, pri ovako “pažljivo nezakonito“ raspisanom natječaju uopće bude. Ako ih pak ne bude, pa dirigent Tonći Bilić ostane i dalje ona poželjna intendantska osoba o kojoj se gospodin Šipuš i gospođa Visković dogovaraju već pola godine, zanima nas tko će biti kriv ako natječaj sudski bude poništen i znači li to da ćemo se još nekoliko godina igrati tako omiljenih v.d. igara?

Prema tome, ovako raspisan natječaj za Intendanta i ovakav “rad“ Kazališnog vijeća sporan je u svakom slučaju.
Ako, naime, opisano Kazališno vijeće uspješno provede opisani natječaj onda je to dokaz da se dogovorenom političkom samovoljom nekoliko osoba može što god se hoće. Pri čemu, možda i nije najstrašniji sam izbor ove ili one osobe. Nitko ne tvrdi da Tonći Bilić neće ili ne može biti dobar intendant. Ali zašto na ovakav način. Zašto uz svjesno kršenje zakona (ovaj put o kazalištu). Štoviše, uz poruku da političarima nikakvi zakoni ne trebaju jer je vrhovni zakon samo ono što se oni dogovore.
Ako, pak, još jednom dobijemo poništeni natječaj za Intendanta, onda bi po nekom zakonu nakon tolikih neuspješnih i poništenih natječaja i nakon tolikog broja šlampavih, bespravnih, protuzakonitih, radnji izvan rokova i zakona... netko za to morao i odgovarati.
Ima li, međutim,  takvog zakona? Zakon o kazalištu to očito nije, jer u Ministarstvu kulture su njega odavno pospremili u svoj džep i prave se kao da ga već nema jer će ga oni uskoro mijenjati. Uz to, žalbe na kršenje Zakona o kazalištu mogu se prijaviti Ministarstvu kulture koje uz asistenciju Gradskog vijeća grada Splita upravo i krši taj isti zakon.
Na sreću, postoji jedan drugi zakon. To je Kazneni zakon RH, poglavlje o kaznenim djelima protiv službene dužnosti, članak 339. koji govori o nesavjesnom radu u službi i koji kaže:
Službena ili odgovorna osoba koja kršenjem zakona ili drugih propisa, propuštanjem dužnog nadzora ili na drugi način očito nesavjesno postupa u obavljanju službe, pa time prouzroči težu povredu prava drugoga ili znatnu imovinsku štetu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
Istina, ovo Radničko vijeće ne zna da je u ovoj državi netko od službenih ili odgovornih osoba prema ovom članku ikad iti procesuiran a kamoli osuđen, a u već poprilično opsežnom suđenju bivšem premijeru, a i bivšem splitskom intendantu, nismo nikad čuli da je netko spomenuo i ovaj članak kaznenog zakona. Ali, nikad ne reci nikad. Jer to što im se nu sudi danas kad je maksimum tri godine, ne znači da im se neće suditi sutra, kad je pitanje koji će i kakav biti maksimum.

Zaključci XI sjednice Radničkog vijeća HNK Split od 29. lipnja 2012.

1.
a) Radničko vijeće HNK Split ne odbija prijedlog promjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HNK Split u sadržajnom smislu, ali odbija savjetovanje o tome s v.d. intendantom u kazalištu u kojemu je u toku novi natječaj za izbor Intendanta.
b) Radničko vijeće promjene Pravilnika odbija i zato jer ne može dopustiti da njihov donositelj bude Kazališno vijeće apsolutno dvojbenog legitimiteta.
c) Radničko vijeće rado će predložene promjene razmotriti i o njima se izjasniti kad HNK Split dobije novog intendanta i kad dobije Kazališno vijeće od 5 članova kako je to Statutom kazališta i Zakonom o kazalištu i propisano.

2.
a) Premda Radničko vijeće nije tijelo koje formalno-pravno ima ikakvih ingerencija nad raspisivanjem i provedbom natječaja za imenovanje Intendanta HNK Split, ipak je prvi u nizu neslavnih splitskih kazališnih natječaja, kojim je sebi pokušao pogodovati tadašnji intendant Milan Štrljić, poništen upravo zahvaljujući brojnim propustima i nelogičnostima na koje je pažnju skrenulo Radničko vijeće. Otuda naša obaveza da i ovaj put damo do znanja da je natječaj raspisalo i kani ga dalje provoditi Kazališno vijeće koje se nije imalo pravo niti konstituirati bez petog člana, a kamoli raspisivati natječaj za izbor Intendanta.
b) Činjenicom da ipak tako postupa, premda je na to upozoreno, Kazališno vijeće treba preuzeti i odgovornost za eventualno poništenje tako raspisanog natječaja i, ako ne bude smijenjeno, treba sâmo dati neopozivu ostavku.

3.

a) Ista se odgovornost podrazumijeva i od odgovornih osoba u “višim tijelima vlasti“ koja su Kazališnom vijeću izričito i odobrila da radi tako kako radi. Riječ je o višem pravnom savjetniku u službi za kulturu i umjetnost grada Splita Milivoju Hekmanu; zatim o dogradonačelnici Splita Anđelki Visković te predsjednici Gradskog vijeća Splita Nevenki Bečić i konačno o zamjeniku ministrice kulture prof. dr. Berislavu Šipušu.

b) Pri tome, najveća je odgovornost upravo posljednje spomenute osobe koja namjerno i svjesno krši Zakon o kazalištu, premda bi Ministarstvo na čijem je sučelu trebalo bdjeti nad poštovanjem Zakona o kazalištu.
c) Ukoliko zbog spomenutih kršenja Zakona o kazalištu ne uslijedi lanac odgovornosti koji smo zatražili, onda barem pod c) očekujemo od premijera Milanovića da nam bilo kojim održivim kategorijalnim aparatom objasni tu specifičnu razliku između ministarstva u kojemu se s funkcije odlazi zbog pokušaja “e-mail protekcije“ i onih ministarstava u kojima je poželjno da doministri daju podređenima službena mišljenja suprotna ključnom zakonu iz vlastitog resora.
Zapisničarka XI sjednice RV-a                       Predsjednik Radničkog vijeća HNK Split
Stanislava Trgo Huljev                                   Vjeko Santrić

 

 

 

U Splitu, 02. srpnja 2012.

 

 

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE