Login za korisnike

Zalijepi se na Kamova

U sklopu kampanje “Zalijepi se na Kamova” osmišljene s ciljem poticanja interesa za upoznavanje lika i djela Janka Polića Kamova , ovih je dana pokrenuta web stranica pod nazivom “Kamov”.

Achtung Alarm! 2.0

20 godina nakon prve, istoimene umjetničke akcije, Montažstroj u suradnji sa Zagrebačkim kazalištem mladih, Operacijom Grad i festivalom Perforacije obnavlja “Achtung Alarm!”.

1 2 3 4