Login za korisnike

Luka Bulović

Rođen 1987. godine u Zagrebu, gdje nakon završene osnovne škole i gimnazije upisuje studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, te tri godine kasnije stječe titulu prvostupnika matematike, a potom i diplomira glumu na ADU.

  ZAŠTIĆENI SADRŽAJ
OSTATAK OVOG TEKSTA DOSTUPAN JE SAMO UZ PRETPLATU ILI SMS PLAĆANJE

PRETPLATITI SE MOŽETE VEĆ ZA
1 KN DNEVNO

Odgovori