Login za korisnike

Interno

Kazališni epicentar – kazališni centar u srednjoj i jugoistočnoj Europi u suradnji s mladim dramskim piscima pokrenuo je inicijativu ‘Interno’.