Login za korisnike

Robert Homen

Robert Homen rođen je 7. lipnja 1972. u Kotoru, Crna Gora. Osnovnu i srednju muzičku školu (odsjek za klavir) je pohađao u Sarajevu. Sudjelovao je na brojnim nacionalnim klavirskim natjecanjima i osvojio mnogobrojne nagrade. Diplomirao je dirigiranje 1997. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Još kao student počeo je raditi honorarno u kao korepetitor Hrvatskom narodnom kazalistu. Godine 1997. angažiran je kao zborovođa, a godine 2005. postao je dirigent opere.

  ZAŠTIĆENI SADRŽAJ
OSTATAK OVOG TEKSTA DOSTUPAN JE SAMO UZ PRETPLATU ILI SMS PLAĆANJE

PRETPLATITI SE MOŽETE VEĆ ZA
1 KN DNEVNO

Odgovori