Naslovnica > VIJESTI > POLITIKA > Uskoro novi Zakon o kazalištima

Uskoro novi Zakon o kazalištima

Ministarstvo kulture i formalno je pokrenulo postupak za donošenje novog Zakona o kazalištima.
Share on facebook
Share on twitter

Ministarstvo kulture i medija otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o kazalištima, a isto je otvoreno do 3. travnja 2021.

Prvi je to formalni korak u procesu donošenja novog zakona, a što njime zakonodavac smjera donekle se nazire iz spomenutog savjetovanja, u kojem - među inim stoji - stoji:

"Zakonom o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) uređeno je obavljanje kazališne djelatnosti, osnivanje kazališta i kazališnih družina, ustrojstvo i upravljanje kazalištem, položaj kazališnih umjetnika i radnika te pitanja od značenja za kazališnu umjetnost. Navedeni Zakon usvojen je 2006. godine i otada se nije značajnije mijenjao.

Obavljanje kazališne djelatnosti potrebno je omogućiti svim zainteresiranim subjektima u odgovarajućem pravnom obliku, kako bi se otklonile prepreke u pogledu osnivanja novih kazališta i kazališnih družina.  Potrebno je precizirati uvjete za osnivanje kazališta i kazališnih družina, kao i postupak utvrđivanja tih uvjeta od strane nadležnog tijela.

Imajući u vidu poteškoće s kojima se u organizacijskom i financijskom smislu suočavaju nacionalne kazališne ustanove , potrebno je dodatno razraditi i urediti ustrojstvo i upravljanje kazalištima te jasno razgraničiti ovlasti intendanta odnosno ravnatelja i kazališnog vijeća. Potrebno je detaljnije urediti kriterije za članstvo u kazališnom vijeću.

Potrebno je definirati status kazališnih umjetnika i način zasnivanja njihovog radnog odnosa, a imajući u vidu omogućavanje veće fleksibilnosti u angažiranju kazališnih umjetnika.

Potrebno je posebno urediti zbrinjavanje kazališnih umjetnika koji zbog dobi nisu u mogućnosti obavljati svoje radne zadatke, a kako bi se osigurala funkcionalnost ansambla kazališta."

Kao izravan odgovor na pitanje zašto se kreće u proces izrade novog zakona, Ministarstvo kulture i medija odgovara:

"Novim zakonom potrebno je urediti položaj kazališnih umjetnika (zasnivanje radnog odnosa, trajanje ugovora o radu, zbrinjavanje kazališnih umjetnika) te druga pitanja od značenja za obavljanje kazališne djelatnosti, a osobito osnivanje kazališta, kazališnih družina i kazališnih kuća. Potrebno je urediti financiranje javnih kazališta i javnih kazališnih družina te participaciju ministarstva nadležnog za poslove kulture u financiranju programa nacionalnih kazališta u odnosu na osnivača kazališta."

Kao dokaz te tvrdnje dodatno navode:

"S obzirom na razvoj suvremene umjetnosti i kulture  iskazala se potreba da se obavljanje kazališne djelatnosti prilagodi novim uvjetima te da se obavljanje kazališne djelatnosti omogući svim zainteresiranim subjektima u odgovarajućem pravnom obliku."

Novi zakon, navode konačno, planiraju donijeti do 1. siječnja 2023. godine.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI