Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > HNK Šibenik već dva mjeseca posluje bez nadzora

HNK Šibenik već dva mjeseca posluje bez nadzora

Četverogodišnji mandat Kazališnog vijeća istekao je još 18. rujna, a novo vijeće nije imenovano. [DOKUMENT]
Share on facebook
Share on twitter

18. rujna 2013. godine Grad Šibenik imenovao je svoje predstavnike u Kazališno vijeće i to u skladu sa Zakonom o kazalištima na razdoblje od četiri godine.

Taj je mandat, dakle, istekao 18. rujna ove godine, a kako nisu imenovani novi članovi vijeća, isto de facto više ne postoji.

Posljedično, HNK Šibenik već više od dva mjeseca posluje bez ikakvog nadzora. Jer, podsjetimo, prema Zakonu o kazalištima Kazališno vijeće:

Članak 32. (NN 121/13)

Kazališno vijeće:

- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja javnog kazališta, odnosno javne kazališne družine, koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja financijski plan,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave,
- prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
- razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta odnosno ravnatelja,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja, donosi statut uz suglasnost osnivača odnosno osnivača s većinskim udjelom i druge opće akte kazališta odnosno kazališne družine,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

No, za razliku od HNK Osijek, koje ima status nacionalnog kazališta pa i nadzor nad zakonitošću njegova rada provodi Ministarstvo kulture, u slučaju HNK Šibenik (koje imenu usprkos nema status nacionalnog teatra) nadzor provodi nadležno tijelo državne uprave:

Članak 39.
Nadzor nad financijskim poslovanjem javnog kazališta i javne kazališne družine obavlja nadležno tijelo državne uprave, odnosno tijelo revizije.
Nadzor nad financijskim poslovanjem privatnih kazališta i privatnih kazališnih družina obavlja se sukladno propisima prema kojima su osnovana.

Uputili smo stoga upit Uredu državne uprave u šibensko-kninskoj županiji, no do zaključenja ovog teksta odgovor nismo dobili.

***

https://www.teatar.hr/wp-content/uploads/images/Rješenje-o-razrješenju-i-imenovanju-članova-Kazališnog-vi….pdf

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI