Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Anto Đapić postao je, zakonu usprkos, član Kazališnog vijeća HNK Osijek

Anto Đapić postao je, zakonu usprkos, član Kazališnog vijeća HNK Osijek

Pomoću kojih trikova je Antu Đapića moguće kvalificirati kao 'uglednog umjetnika i radnika u kulturi' znaju samo zastupnici u Gradskom vijeću Osijeka. [DOKUMENTI]
Share on facebook
Share on twitter

Na sjednici Gradskog vijeća Osijeka, 26. listopada, dužnosti u Kazališnom vijeću HNK Osijek razriješena je ekologinja (!) dr. Ivančica Jurčević Agić, a umjesto nje imenovan je - Anto Đapić. Da, onaj Anto Đapić. Čovjek kojemu je zbog prepisivanja oduzeta titula magistra.

Čovjek čija biografija u službenim materijalima za rečenu sjednica Gradskog vijeća izgleda ovako:

https://www.teatar.hr/wp-content/uploads/images/Đapić.pdf

Pomoću kojih su to trikova osiječki vijećnici u toj i takvoj biografiji pronašli kriterije koje za imenovanje članova Kazališnih vijeća propisuje Zakon o kazalištima znaju valjda samo oni. I Ministarstvo kulture koje je istim zakonom nadležno za nadzor zakonitosti poslovanja HNK Osijek.

Naime, evo kako Zakon o kazalištima propisuje kvalifikacije za imenovanje članova Kazališnih vijeća:

Članak 31. (NN 121/13)
Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici ureda državne uprave u županiji na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću.

Da ne bude zabune, isti problem kao i Đapić imala je i njegova prethodnica u vijeću, a ima ga i golemi broj njihovih 'kolega' u identičnim tijelima diljem Hrvatske.

I - nikome ništa.

Na koncu, nije zgorega napomenuti koje su to dužnosti Kazališnog vijeća, svojevrsnog Nadzornog odbora:

Članak 32. (NN 121/13)

Kazališno vijeće:

- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja javnog kazališta, odnosno javne kazališne družine, koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja financijski plan,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave,
- prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
- razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta odnosno ravnatelja,
- na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja, donosi statut uz suglasnost osnivača odnosno osnivača s većinskim udjelom i druge opće akte kazališta odnosno kazališne družine,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

https://www.teatar.hr/wp-content/uploads/images/imenovanje.pdf

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE