Login za korisnike

Familija

Istraživanje koncepta prirode i njegova odnosa prema koreografiji, a sve u suzvučju sa životinjskim svijetom tema je nove predstave Roberte Milevoj.

&

Na pitanje ‘moramo li biti usklađeni da bismo bili u skladu’ i druga pitanja o prirodi bliskosti, na primjeru osobnog pokušavaju odgovoriti Roberta Milevoj i Tomislav Feller.

Opet Roberta

Kako promatrati osobni doživljaj prirode u koreografskom smislu, kako obraditi ono prirodno u performativnom smislu, pita se u svojoj novoj plesnoj predstavi – Reberta Milevoj.