Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Izborni programi u kulturi 2020.: Možemo! – Zagreb je naš!

Izborni programi u kulturi 2020.: Možemo! – Zagreb je naš!

Program zeleno-lijeve koalicije donosi prije svega načela, ne i konkretne mjere, a temelji na trima glavnim stupovima: Zeleno otporno gospodarstvo i dostojanstveni uvjeti rada, Društvena jednakost te Demokratizacija i međunarodna solidarnost.
Share on facebook
Share on twitter

Kultura se nalazi u poglavlju Društvena jednakost, a kako autori i sami navode, riječ je tek o smjernicama temeljem kojih planiraju uz široku javnu participaciju u budućnosti kreirati strategiju budućeg kulturnog razvoja, pa je najkonkretnija mjera koju obećavaju veća dostupnost kulturno-umjetničkih sadržaja putem digitalnih kanala.

Tekst posvećen kulturi iz programa kolacije Možemo! - Zagreb je naš! prenosimo u cijelosti.

***

Kulturu prepoznajemo kao jedan od temelja društvenog razvoja, mjesto susreta različitosti i prostor dijaloga. U današnjim uvjetima brzine, raspršenosti pažnje, fragmentacije interesa i medijski zasićenog okruženja, kultura treba osigurati prostor dijaloga o društvu u kojem živimo i osigurati uključenost svih u taj dijalog, stvoriti prostor za nastanak i razvoj novih praksi te očuvati tradiciju i baštinu u njenoj mnoštvenosti.  Kultura stoga mora biti demokratična: ona je od sviju i za sve. Ona nije jedna nego mnoštvena i prostor je antagonizama. U njoj se progovara i pregovara o odnosima društvene dominacije, slobode i emancipacije. Uključivost, uključenost i ravnopravno sudjelovanje stoga su temelji demokratične kulture.

Kultura je i sustav institucija, obrazovanja, specijalizacije i rada. Međutim u sustavu, koji se značajno razlikuje od polja do polja, mnogi rade u neadekvatnim uvjetima i izloženi su dugotrajnoj socioekonomskoj nesigurnosti. Stoga produkcijski i socijalno-ekonomski uvjeti moraju biti pravični.

Kulturu vidimo kao centralno mjesto u kojem se susreću brojne politike usmjerene na društveni boljitak. Ona nije izolirana, samodostatna, ne pripada tek slobodnom vremenu i razonodi, nego je duboko utkana u obrazovne, socijalne, gospodarske i zelene politike kao i politike usmjerene na razvoje lokalnih zajednica.

Temeljem ovih načela kroz proces široke participacije izradit ćemo strategiju budućeg kulturnog razvoja koja će se zasnivati na sljedećim ciljevima i smjernicama:

  • Transformacija kulturnog sektora i integracija kulture s drugim društvenim poljima: Inicirat ćemo transformaciju i stabilizaciju kulturnih ustanova i razvoj inovativnih modela upravljanja koji uključuju stvaratelje, kulturne aktere i javnost. Dokinut ćemo desetljetnu praksu upravljanja ustanovama po načelu podobnosti i menadžerizma koje rezultiraju kulturom koja izbjegava tematizirati i istinski provocirati zbilju unutar koje nastaje. Također poticat ćemo decentralizaciju, kulturnu suradnju i razmjenu na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini; ojačat ćemo aktere u kulturnom sustavu koji su usmjereni na uključivanje i poticanje kreativnosti i participaciju građanki, a čitav sustav ćemo snažnije orijentirati prema uključivanju različitih društvenih skupina i različitih kultura. Na kraju, radit ćemo na razvoju programa, mjera i potpora za kvalitetnije povezivanje kulture sa sektorima obrazovanja, socijalnih politika, gospodarstva i poduzetništva, turizma i zaštite okoliša kako bi se ostvarili puni potencijali i utjecaj kulture i kreativnosti te kako bi one doprinijele razvoju i održivosti tih sektora.
  • Osiguravanje produkcijskih i socijalnih uvjeta za umjetnički i kulturni rad: Povećat ćemo ukupno izdvajanje za kulturu i umjetnost, financiranje za vaninstitucionalne programe i samostalne umjetnike, osigurati sredstva za unapređenje prostornih i drugih produkcijskih uvjeta. Razvit ćemo kvalitetniji i razrađeniji sustav potpora za nove programe, inicijative i organizacije dopuštajući im da realiziraju svoj potencija lu većoj mjeri no što im trenutni sustav dopušta. Poticat ćemo poboljšanje radnih uvjeta u polju kulture i uvođenje sustava potpora umjetnicima kako bismo osigurali dostojanstvene uvjete života ljudima koji rade u polju kulture dominantno obilježenom prekarnim oblicima rada.
  • Poticanje dostupnosti i uključivosti kulture te ravnopravnog sudjelovanja: U svrhu decentralizacije i dostupnosti kulture ojačat ćemo produkcijske i prezentacijske uvjete te potaknuti kvalitetniju integraciju kulture u svakodnevni život u manjim sredinama. Cjelokupni kulturni sustav u svim njegovim aspektima orijentirat ćemo prema uključivanju i ravnopravnom sudjelovanju socijalno marginaliziranih skupina, kultura manjina i migrantskih zajednica. Zauzimat ćemo se za pravo pristupa širokopojasnom Internetu za sve i za veću dostupnost kulturno-umjetničkih sadržaja, kako tradicijskih tako i suvremene produkcije, putem digitalnih kanala.
ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI