Uskrsni poklon Ministarstva kulture

Ministarstvo je 28. ožujka otvorilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi. Rok za primjedbe je – vjerovali li ne – do 3. travnja!

  

Kao ni u slučajevima izmjena Zakona o kazalištima ili izmjena Zakona o elektroničkim medijima, Ministarstvo o početku ovog savjetovanja nije izvjestilo javnost, a obavijest o početku savjetovanja niste mogli dobiti čak ni ako ste pretplaćeni na rss feed Ministarstva.

S obzirom na to, kao i na rok koji uključuje vrlo kratko radoblje koje će v eliki dio hrvatskih građana, odnosno zainteresirane javnosti provesti na odmoru, teško se oteti dojmu da je namjera predlagača bila da Nacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi zapravo donese u 'tišini'.

A evo i zašto: njime se Ministarstvu, točnije ministrici daju nove, opsežne i arbitrarne ovlasti pri određivanju javnih potreba u kulturi.

Tekst Nacrta prenosimou cijelosti, a ukoliko se snjim en slažete svoje primjedbe možete do 3. travnja unijeti u obrazac koji možete 'skinuti' ovdje, te potom poslati na email adresu: javna.rasprava-pravilnik@min-kulture.hr

***

28. ožujka 2013. - OTVORENO  INTERNETSKO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O 
NACRTU PRAVILNIKA  O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Tijelo koje provodi savjetovanje: MINISTARSTVO KULTURE

U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi.

Člankom 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, propisano je da stručno vrednovanje prijedloga podnesenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za određena, točno navedena područja. Međutim, ukazala se potreba za osnivanjem stručnih povjerenstava za pojedina područja koja nisu obuhvaćena predmetnim člankom 6. te se ovim dopunama pravilnika otvara mogućnost da ministar kulture odlukom može osnovati stručna povjerenstva i za druga područja. Također, člankom 7. Pravilnika propisani su kriteriji koje će povjerenstva i vijeća primjenjivati pri stručnom vrednovanju prijedloga podnesenih na javni poziv. Ovim dopunama Pravilnika omogućit će se da ministar kulture za pojedina područja odlukom propiše dodatne ili različite kriterije od onih iz stavka 1. toga članka sukladno potrebama područja za koje se raspisuje Poziv.

Internetsko savjetovanje otvoreno je do 3. travnja 2013. godine. 

Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Pravilniku o dopunama pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi kojeg je Ministarstvo izradilo uz savjetovanje s nadležnim tijelima državne uprave. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.

Sviđa vam se ovaj tekst?
Pomognite nam da ih objavimo još i ostanemo neovisni o oglašivačima i politici:
pretplatite se na Teatar.hr ili platite članak SMS porukom.