Search
Close this search box.
  • NASLOVNICA
  • >
  • BESPLATNI SADRŽAJ
  • >
  • Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća, predstavnika Grada Splita, u javnim ustanovama u kulturi koje imenuje Gradsko vijeće

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća, predstavnika Grada Splita, u javnim ustanovama u kulturi koje imenuje Gradsko vijeće

Prijave se primaju do 05. 12. 2021
Hands of businesspeople pointing index fingers up. Isolated arms on white background. Training or direction concept

Tekst poziva prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst, 11/18, 6/20 i 41/21), Gradonačelnik Grada Splita raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća, predstavnika Grada Splita,u javnim ustanovama u kulturi koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita

 

I.

Grad Split poziva zainteresirane osobe ( u daljnjem tekstu: kandidati ) koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom na podnošenje prijava za članove kazališnih i upravnih vijeća, predstavnike Grada Splita, a čija su imenovanja u nadležnosti Gradskog vijeća.

 

Izbor kandidata provest će se za slijedeće javne ustanove u kulturi:

- Hrvatsko narodno kazalište u Splitu

- Gradsko kazalište mladih Split

- Gradsko kazalište lutaka Split

- Etnografski muzej u Splitu

- Muzej Grada Splita

- Prirodoslovni muzej i ZOO vrt Split

- Hrvatski pomorski muzej u Splitu

- Galerija umjetnina u Splitu

- Gradska knjižnica „Marka Marulića“

- Multimedijalni kulturni centar

 

II.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

III.

Članovi upravnih vijeća imenuju se iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka.

Članovi kazališnih vijeća imenuju se iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji nisu službenici nadležnog upravnog tijela.

 

IV.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

2. Najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

3. Da članstvom u kazališnom i upravnom vijeću ne bi došli u sukob interesa

4. Da nisu osuđeni za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, osim ako nije nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu

5. Da nisu osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

 

V.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti motivacijsko pismo, životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta obrazovanja i radnog iskustva te vlastoručno potpisanu Izjavu kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke IV., podtočke 3.-5. ovog Javnog poziva.

Izjava je dostupna na web stranici Grada Splita, www.split.hr, folder Natječaji, Javni poziv za članove kazališnih i upravnih vijeća i na Centralnoj pisarnici Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, Split.

Kandidati koji budu izabrani za članstvo u kazališnom i upravnom vijeću dostavit će naknadno potvrde javnopravnih tijela kojima dokazuju navode iz Izjave.

Kandidati mogu dostaviti pisane preporuke izdane od strane organizacija ili pojedinaca.

Kandidati u prijavi mogu naznačiti za koja kazališna i upravna vijeća su zainteresirani.

 

VI.

Prijave s traženom dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva podnose se u roku do 05. 12. 2021 godine na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, n/p Gradonačelnik Grada Splita (obvezno naznačiti za Javni poziv za članove kazališnih i upravnih vijeća) ili na e-mail adresu: upravnavijeca-kultura@split.hr.

Prijave dostavljene nakon isteka predviđenog roka neće se razmatrati.

 

VII.

Dostavljanjem tražene dokumentacije na ovaj Javni poziv smatra se da, sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA kandidati slobodno i izričito daju privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Gradu Splitu u svrhu provedbe ovog Javnog poziva.

Grad Split, kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava kandidate da će se osobni podaci tretirati sukladno zakonskim ograničenjima i uz primjenu odgovarajućih tehničko – sigurnosnih mjera te dostavljati trećim osobama bez izričite prethodne suglasnosti samo u slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim propisima.

Napomena: ovaj javni poziv se objavljuje drugi put isključivo zbog povećanja broja prijavljenih kandidata za članove kazališnih i upravnih vijeća, te će se odluka o izboru kandidata temeljiti na rezultatima ovog i prethodno objavljenog javnog poziva.

GRADONAČELNIK

Ivica Puljak

 

Komentirajte

POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite
naš
Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE