Na inicijativu hrvastke ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek održana je jučer videokonferencija ministara kulture država članica EU na kojoj su sudjelovali potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová, povjerenica EK za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel i povjerenik EK za unutarnje tržište Thierry Breton.

Predstavnici Europske komisije i država članica raspravljali su o utjecaju pandemije koronavirusa na područje kulturnog i kreativnog sektora. Razmijenjena su iskustva o mjerama koje su vlade država članica poduzele radi sprečavanja njegova širenja, kao i o prijedlozima mjera koje bi se trebale poduzeti na europskoj razini.

Zasad su zapravo jedina dodatna sredstva osigurana na europskoj razini specifično za neki dio kulturnog i kreativnog sektora, ona iz programa Kreativna Europa i to 5 milijuna eura za kinodvorane najgore pogođene krizom i 2 milijuna eura za prekograničnu suradnju i digitalne sadržaje za koje će natječaj biti raspisan u svibnju.

Za sve ostale potrebe kreativnog i kulturnog sektora ne postoje posebno rezervirana sredstva, već su članicama na raspolaganju dva fonda za pomoć općem gospodarstvu, a svakoj od zemalja članica jest da iz njih povuče i potom distribuira sredstva, koja - međutim - mogu i ne moraju usmjeriti kulturnom i kreativnom sektoru.

Sve ovo događa se u trenutku kad su pregovori o zajedničkoj europskoj politici odgovora na pandemiju kao takvu zapeli u Europskom parlamentu, prije svega na pitanju - solidarnosti.

Iako je na sastanku izražena ozbiljna zabrinutost svih sudionika za sudbinu medijskog sektora, za njega još uvijek nije kreirana zajednička politika pomoći niti su osigurana sredstva, a upravo na toj temi inzistirao je jedini novinar koji je pratio online press konferenciju održanu nakon sastanka, Christophe Leclercq.

Leclerq, inače osnivač europske medijske mreže i fondacije EURACTIV, a koja djeluje u 12 europskih zemalja, na početku svog obraćanja posebno je istanuo činjenicu da konferenciji o budućnosti cijelog sektora pa i onog medijskog ne prisustvuje više novinara te izrazio nadu da to neće biti praksa i ubuduće.

Kako se to uopće moglo dogoditi, zasad je nepoznanica, a upit smo poslali nadležnim službama pa ćemo ga - kad i ako stigne - objaviti.

Leclerq je tu jedinstvenu prigodu press konferencije za jega samog odlučio iskoristiti pa je bio vrlo uporan u pitanjima i potpitanjima iz kojih smo, među inim, saznali i da je Hrvatska dobila u zadatak kreirati kompendij mjera koje su zemlje članice EU poduzele kako bi pomogle kulturnom i kreativnom sektoru, no kad i kako to misli učiniti hrvatska ministrica nije mu uspjela odgovoriti pravdajući se kako se "traži pravi format", kako bi brojne mjere "bile pregledne".

Za divno čudo, u službenom priopćenju na stranicama hrvatskog Ministarstva kulture, o toj 'domaćoj zadaći' nema ni slova.

Uostalom, najbolje je da tu bizarnu konferenciju za medije pogledate i sami.

Odgovori