Naslovnica > VIJESTI > INFO > Javne potrebe u kulturi RH 2019.: ples & kazalište

Javne potrebe u kulturi RH 2019.: ples & kazalište

Ministarstvo kulture objavilo je rezultate natječaja za javne potrebe u kulturi u 2019. godini za profesionalna kazališta te suvremeni ples i pokret. [DOKUMENT]
Share on facebook
Share on twitter

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 601 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 52,4 mil. kn, odobreno je 426 programa u ukupnom iznosu od 23.500.973,00 kn. Odbijena su 164 programa.

Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr.

U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih i privatnih kazališta, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi nacionalnih kazališta, programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade),  a osobita pozornost dana je pripremi predstava javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališta (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. U području kazališnog i plesnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Prvi put je kao zasebna programska kategorija financiran plesni amaterizam (od 24 prijavljena programa plesnog amaterizma odobreno je 116.000,00 kn za 10 programa – manifestacije i redovni program).

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta.

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Goran Grgić, predsjednik, Miran Hajoš, prof. dr. sc. Darko Lukić, Jasminka Mesarić i Perica Martinović, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.

Profesionalna kazališna djelatnost - odobreno

a Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 601 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 52,4 mil. kn, odobreno je 426 programa u ukupnom iznosu od 23.500.973,00 kn. Odbijena su 164 programa.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Smjernicama i načelima rada. Od ukupno prijavljenih 123 programa s potraživanjem od oko 7 mil. kn, odobreno je 75 programa u iznosu od 2.545.973,00 kn.
Suvremeni ples i pokret - odobreno

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI