Odabrani programi za ‘Ruksak (pun) kulture’

U područjima izvedbenih umjetnosti, vizualne i filmske umjetnost, književnosti i kulturne baštine prijavljeno je 149 programa i/ili radionica.

  

Nakon pregleda svih prijava koje je obavilo Povjerenstvo  za program Ruksak (pun) kulture (Ana Kešina - MZO, Marija Šiško – MK, Maja Zrnčić – MK) programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, vizualna i kazališna umjetnost te baština) upućeni su Stručnom povjerenstvu za odabir programa Ruksak (pun) kulture za 2017. Ministarstva kulture čiji su članovi: Darko Lukić, Ksenija Zec, Tamara Jurkić Sviben, Marijana Hameršak, Branka Benčić i Dijana Nenadić. Prilikom odabira rukovodili su se sljedećim kriterijima:

  1. autori programa moraju biti stručnjaci različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija  pod vodstvom mentora);
  2. sadržaj radionica i/ili programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikuluma:

·   poticanje i unapređivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
·   razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
·   promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika
·   odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva
·   poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

  1. Predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja (u određenom obliku) u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija treba biti detaljno opisana u prijavi.
  2. Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi.
  3. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija i plesnih ansambala).
  4. Cijene predloženih programa i/ili radionica moraju biti sukladneOdluci o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju kojom su one određene.
  5. Umjetnički i kulturni programi djeci i učenicima trebaju pružati visoku razinu umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda.
  6. Cilj je programa Ruksak (pun) kulture približiti, učiniti dostupnijima umjetnost i kulturu djeci i mladima, pripomoći im u razvoju estetske kulture te ih senzibilizirati za područje umjetnosti (naročito suvremene) i kulture.

Raspored Ruksaka  bit će dogovoren i usklađen s izvoditeljima programa i/ili radionica i odabranim vrtićima, školama i centrima za odgoj i obrazovanje koji će o tome dobiti obavijest.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslati će svim odabranim vrtićima, školama i centrima za odgoj i obrazovanje preporuku elektroničkom poštom.

Evo koji su programi odobreni s područja kazališta i plesa:

Download the PDF file .


Download the PDF file .

Sviđa vam se ovaj tekst?
Pomognite nam da ih objavimo još i ostanemo neovisni o oglašivačima i politici:
pretplatite se na Teatar.hr ili platite članak SMS porukom.