Login za korisnike

Nacrtani Wagner

Kako su Wagnera i likove njegovih opera crtali autori kroz stoljeća? Saznati možete na izložbi koja donosi povijesni pregled od Liebig karata do MArvelovih i DC stripova. [FOTO]