Login za korisnike

Šišmiš

O tome da treba paziti kome se zamjerate, s kim pijete i s kim plešete, te kako na koncu za sve uvijek možete okriviti – šampanjac, uz zvuke Straussa mlađeg – u HNK Zagreb.

Carmen (ri)

Usprkos neuspjeha na pariškoj praizvedbi 1875., Carmen Georgesa Bizeta (1838.-1875.) probila se do samog vrha popularnosti među opernim ostvarenjima. Skladana je kao «opera comique» (glazbeno scensko djelo s govorenim dijalozima) na libreto napisan prema istoimenoj noveli Prospéra Mériméea.