Login za korisnike

Antigona (1956)

Antigona je doživjela nebrojene adaptacije, a među najpoznatije i najhvaljenije svkako spada upravo ona francuskog dramatičara Jeana Anouilha, napisana usred njemačke okupacije Pariza.

I ružičasto je crno

Na internetu nema čega nema. Samo treba tražiti. Tako smo i mi potaknuti hm, složenim političkim okolnostima proteklih dana, krenuli u potragu za doktorskom dizertacijom Ive Sanadera na temu Anouilhova opusa. I – našli smo je.