Naslovnica > Aleksandar Švabić
Aleksandar Švabić

Dobro je dok umiremo po redu

Praizvedbu novog teksta Ivora Martinića režira Aleksandar Švabić.

Doručak šampiona

Teatar Ulysses bio je prislijen promijeniti naslov svoje produkcije zbog spora oko intelektualnog vlasništva, no i pri preimenovanju opet je posegnuo za - tuđim naslovom.