Login za korisnike

Lipa si, Teno!

Scenska adaptacija najpoznatijeg djela Josipa Kozarca, koji – a što u HNK Osijek ne znaju – nije Ivan Kozarac, autor ‘Đuke Begovića’.

***

Najpoznatiji šumar među hrvatskim piscima, i zasigurno najbolji pisac među hrvatskim šumarima, Josip Kozarac (1858. - 1906.), jedno od svojih najpoznatijih djela Tenu, napisao je 1895.

Priča je to o lijepoj djevojci koja prvo pod pritiskom vlastitih roditelja, a s vremenom i iz nabujale oholosti, trži vlastitim tijelom, da bi nakon brojnih peripetija na koncu ipak pronašla ljubav. Kozarac je Tenu, kao i većinu svojih djela napisao u prosvjetiteljsko - moralističkom ključu, a njegova je junakinja istovremeno i alegorija Slavonije autorova vremena.

Tena je, uz Đuku Begovića najistaknutiji slavonski lik domaće literature, pa i nije čudno što su HNK Osijek posegnuli za njom kao predloškom za predstavu, koja će - ako je suditi po najavi - u interpretaciji Sandre Lončarić,   biti 'glazbena ispovjest'.

Ono što međutim ne samo da čudi, nego slabažnjava jest činjenica da u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ne znaju da Tenu i Đuku Begovića nije napisao isti autor!

Đuka je naime djelo Ivana Kozarca, Josipova nećaka, nakon čije smrti je A. G. Matoš zapisao: "Lijep kao snaša, bolestan kao Slavonija koja u njemu izgubi svog najboljeg pisca budućnosti.

Sve to, nije međutim spriječilo HNK Osijek da u svom mjesečniku za prosinac 2010. objavi slijedeću najavu:

Kada je Josip Kozarac pisao Đuku Begovića, kada je pustio neka Tena izraste 'kao iz vode', visoka i tanana kao prut, sigurno ni sanjao nije da će likovi koej je riječima sazdao postati utjelovljenje svega slavonskoga....

Da cijela stvar bude poraznija, adaptaciju izvornika i najavu potpisuje književnica i urednica kazališnih izdanja Ivana Šojat Kuči, a režiju predstave, sam ravnatelj drame HNK Osijek - Robert Raponja.


Odgovori