Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 3.11.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj NN br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 19. Statuta Gradskog kazališta Marina Držića, Kazališno vijeće Kazališta Marina Držića raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Marina Držića u Dubrovniku.

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema (VII/1) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– znanje jednog stranog jezika

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-glazbenim djelatnostima u trajanju najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima.

II. Ravnatelj/ravnateljica kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja KMD-a sastavni je dio ovog natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurat će svakom kandidatu/kandidatkinji uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima elektroničkom ­poštom ili u Kazalištu Marina Držića, na adresi Kovačka 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 9 do 15 sati, od objave natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

IV. Uz vlastoručno potpisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je priložiti:

– razrađeni četverogodišnji program rada KMD-a, koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa

– dokaz o stručnoj spremi

– kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o radnom iskustvu

– presliku potvrde o poznavanju jednog stranog jezika ili presliku indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog stranog jezika.

V. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresu elektroničke pošte i kontaktni telefon).

VI. Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja« – ne otvaraj.

VII. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VIII. O izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradsko kazalište Marina Držića

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI