Naslovnica > posao
posao
DO 3.3.2021.

Traži se samostalni organizator prodaje (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 3.3.2021.
DO 1.3.2021.

Traži se arhivar/ka notnog materijala

Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.
DO 1.3.2021.

Traži se scenski radnik (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.
DO 15.3.2021.

Traži se profesor/ica glume

Natječaj vrijedi do: 15.3.2021.
DO 15.3.2021.

Traži se docent/ica glume

Natječaj vrijedi do: 15.3.2021.
DO 17.2.2021.

Traži se majstor/ica tehnike

Natječaj vrijedi do: 17.2.2021.
DO 23.2.2021.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 20 dana počeo je teći 3.2.2021.
DO 18.2.2021.

Traži se ravantelj/ica Centra za kulturu

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 3.2.2021.
DO 3.2.2021.

Traži se stručni suradnik u prodaji (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 3.2.2021.
DO 6.2.2021.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 22.1.2021.
DO 22.1.2021.

Traži se administrator/ica nabave

Natječaj vrijedi do: 22.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se glazbeni producent/ica

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.