Naslovnica > VIJESTI > Traži se tehničar / tehničarka rasvjete

Traži se tehničar / tehničarka rasvjete

Natječaj vrijedi do: 27.10.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene
Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.10.2021.
Natječaj vrijedi do: 27.10.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb, ovim putem objavljuje
N A T J E Č A J
za izbor jednog radnika na radno mjesto TEHNIČAR RASVJETE/TEHNIČARKA RASVJETE
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika.
Uvjeti:
Stručna sprema: SSS
Radno iskustvo i drugi uvjeti: 1 godine rada na sličnim poslovima (prednost je rad na istim ili sličnim poslovima u kazalištu), zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku dokaza o stručnoj spremi
-presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine (elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe  koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužne su u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/21) dužne su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/21), a koji se mogu naći i na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Osobe  koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) dužne su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Zagrebačko kazalište mladih kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, 10000 Zagreb, u vremenskom razdoblju od 19. listopada do 27. listopada 2021. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Odluka o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnim stranicama Zagrebačkog kazališta mladih.
Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata/kandidatkinju i poništiti natječaj.

Poslodavac

Poslodavac: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Kontakt: pisana zamolba: Teslina 7, 10000 Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI