Naslovnica > VIJESTI > Traži se tajnik / tajnica i voditelj / voditeljica pravnih i kadrovskih poslova

Traži se tajnik / tajnica i voditelj / voditeljica pravnih i kadrovskih poslova

Natječaj vrijedi do: 19.10.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.10.2021.
Natječaj vrijedi do: 19.10.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA, Trg kralja Tomislava 19/1, Zagreb, objavljuje:
N A T J E Č A J
za izbor jednog radnika na radno mjesto TAJNIK I VODITELJ PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA  (m/ž).
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene.
Uvjeti:
- Stručna sprema: VSS, Pravni fakultet
- Radno iskustvo:1 godina radnog iskustva
- Poznavanje rada na računalu

Opis poslova: vođenje kadrovskih poslova ,izrađivanje tekstova normativnih i drugih akata te njihovih izmjena i dopuna, formiranje ugovora, odluka i službenih dopisa, davanje pravnih uputa, vođenje zapisnika sjednica Kazališnog vijeća.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu,  odnosno e-radna knjižica)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zagrebačko kazalište lutaka kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti  podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).
Natječaj je objavljen u Biltenu i na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zagrebačkog kazališta lutaka.
Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Zagrebačko kazalište lutaka, Trg kralja Tomislava 19/1, 10 000 Zagreb,  u vremenskom razdoblju od 11.10.2021. do 19.10.2021. s naznakom„Natječaj za radno mjesto Tajnik i voditelj pravnih i kadrovskih poslova“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Odluka o rezultatima izbora bit će objavljena na internetskoj stranici Zagrebačkog kazališta lutaka.
Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Poslodavac

Poslodavac: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA
Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 19/1, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI