Naslovnica > VIJESTI > INFO > Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

Rok za prijave je 20. listopada 2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo ucijelosti.

***

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

I.
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
II.
U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvrstit će se programi:
- redovne djelatnosti udruga u kulturi,
- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
- vizualnih umjetnosti,
- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- monografija iz područja kulture i umjetnosti,
- potpore izdavanju knjiga,
- potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
- književnih programa u knjižarama,
- knjižnične djelatnosti,
- muzejske djelatnosti,
- digitalizacije kulturne baštine,
- gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
- međunarodne kulturne suradnje.

III.
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19  kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
Posebno se očekuje da:predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane sadržaje u digitalnom obliku i drugim medijima,
planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi, koprodukcija i razmjena,
u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,
prijavitelje programa međunarodne kulturne suradnje upućuje se dostaviti prijedloge koje je moguće provesti, imajući u vidu bitno ograničenu mogućnost mobilnosti umjetnika i profesionalaca, uz potvrde obiju strana o mogućnosti provedbe predloženog programa.
IV.
U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za:otkup knjiga za narodne knjižnice,
poticanje književnoga stvaralaštva,
dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga i prevoditeljskog stvaralaštva u protekloj godini,
programe promidžbe knjige i čitanja,
ogledne prijevode djela hrvatskih autora,
poticanje glazbenoga i dramskog stvaralaštva,
poticanje stvaralaštva plesnih umjetnika,
poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika,
poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama,
program Ruksak (pun) kulture,
programe koji potiču razvoj publike u kulturi,
programe koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.
Dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni.
V.
Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
VI.
Prijave se podnose u razdoblju od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2022. godini prijavljuju se u roku od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine te tijekom 2022. godine s tim da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2022. godini donose do iskorištenja sredstava.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Pregled natječajne dokumentacije
ePisarnica

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI