Naslovnica > VIJESTI > INFO > Konačno je otvoren natječaj za intendanta / intendanticu HNK Zagreb

Konačno je otvoren natječaj za intendanta / intendanticu HNK Zagreb

Prijave se primaju idućih 30 dana.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27 . Zakona o kazalištima (Narodne Novine, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;

- afirmiranost na području kulture;

- znanje najmanje jednog stranog jezika.

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, za vrijeme trajanja natječaja svakog radnog dana (pon-pet), od 11 – 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ''Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj'' ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Teatar.hr financiraju isključivo njegovi čitatelji pretplatama ili donacijama.
Ukoliko nas želite podržati donacijom to možete učiniti ovdje, a pretplatiti se možete ovdje.
Hvala vam!

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI