Naslovnica > VIJESTI > Traži se majstor/ica rasvjete

Traži se majstor/ica rasvjete

Natječaj vrijedi do: 11.5.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 3.5.2021.
Natječaj vrijedi do: 11.5.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Temeljem odredbe članka 17. Statuta Gradskog kazališta mladih te članka 7. Pravilnika o radu, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  majstora rasvjete, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
Uvjeti:VSS ili VŠS iz tehničkog ili umjetničkog područja
jedna godina radnog staža
poznavanje rada na računalu
Opis radnog mjesta:
dizajnira scensku rasvjetu
vodi brigu o i odgovara za sve rasvjetne uređaje i instalacije
rukuje rasvjetnim uređajima na izvedbama i pokusima
vrši montažu i demontažu rasvjetnih uređaja te utovar i istovar scenske rasvjete
predlaže otpis dotrajale rasvjetne opreme i nabavku nove
prati tehnički razvoj u struci te predlaže nabavku nove rasvjetne opreme
dežura na predstavama
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja tehnike

Kandidati trebaju dostaviti:
prijavu na natječaj,
životopis
domovnicu ili osobnu iskaznicu,
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
Isprave se prilažu u kopiji, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj kopiji. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Gradskom kazalištu mladih da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te je dužan/na uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.
Osobe koje pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf )
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Gradsko kazalište mladih, Split, Trg Republike 1.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Prijavljeni kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete, dužni su pristupiti audiciji. O točnom datumu audicije te programu iste, kandidati će biti obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja audicije putem dostavljenih e-mail adresa.
Ugovor o radu sklapa se uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru/audiciji, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.
Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje na audiciji, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Gradsko kazalište mladih zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, kao i objavom odluke o odabiru kandidata putem službene web stranice Gradskog kazališta mladih www.gkm.hr u odjeljku O KAZALIŠTU – NATJEČAJI, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od slanja obavijesti elektroničkom poštom, odnosno od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

Poslodavac

Poslodavac: GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH
Kontakt: pisana zamolba: Trg Republike 1, 21000 Split

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE