Naslovnica > VIJESTI > Traži se voditelj/ica kazališne djelatnosti

Traži se voditelj/ica kazališne djelatnosti

Natječaj vrijedi do: 16.9.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Dvokratno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 7.9.2020.
Natječaj vrijedi do: 16.9.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Opis poslova:
- osmišljava, organizira i provodi godišnji program kazališne djelatnosti TNT-a,-          predlaže financijski plan programa,

-          stručno promišlja o razvoju i unapređenju kazališne scene TNT-a,

-          radi kao dramski pedagog na kazališnim programima Centra,

-          pruža stručno-organizacijsku pomoć kazališno-amaterskim družinama, te organizira

seminare i tečajeve za voditelje kazališnih družina,

-          podnosi ravnatelju ustanove odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnosti iz

djelokruga radnog mjesta,

-          predlaže ravnatelju angažiranje umjetnika i drugih vanjskih suradnika potrebnih za

realizaciju predloženog programa,

-          u dogovoru s tajništvom Centra, dogovara s glumcima termine nastupa i proba u velikoj

dvorani, te ažurira podatke u knjizi dvorane,

obavještava sudionike u pokusima i predstavama o terminima i rasporedu obaveza,
-         predlaže ravnatelju suradnje i partnerstva s različitim organizacijama na programskom

području

obavještava sudionike o programima (početku radionica, nastupima, manifestacijama,
gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa),

voditelje obavještava o terminima, vodi evidencije polaznika radionica, te o tome
obavještava voditelje radionica,

predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu,
ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju,

obavlja stručno/organizacijske poslove na pripremi manifestacija, gostovanja, putovanja,
press konferencija, međužupanijske i međunarodne suradnje vezanih uz programe,

vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira,
prati i priprema aplikacije na relevantne domaće i inozemne natječaje,
surađuje s voditeljima djelatnosti Centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te
organizaciji i realizaciji programa ustanove,

osmišljava i priprema dopise i pisma poslovnim suradnicima prema uputama ravnatelja,
obavlja i druge poslove po uputama i nalozima ravnatelja,
za svoj rad odgovoran je ravnatelju.
Druga znanja i vještine: pisanje projekata, rad na pedagoškom teatru, rad s glumcima, iskustvo u radu s djecom, organizacija i realizacija kazališnih manifestacija.Ostale informacije:

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

• Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti

1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti su:

-   stručna sprema: VSS društvenih znanosti,

-    radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,

-    stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

-    poznavanje jednog stranog jezika,

-    informatička pismenost.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
presliku potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika,
presliku domovnice,
elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

( https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/908 )

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom.

Centar za kulturu Trešnjevka koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, s naznakom "Prijava za natječaj - Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti"

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 07.9.2020. – 16.9.2020.

 

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE