Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 26.08.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članaka 18. i 19. Statuta Kazališta lutaka Zadar, Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja (m/ž) u Kazalištu lutaka Zadar.

I. Za ravnatelja Kazališta lutaka Zadar može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, u društvenom, humanističkom ili umjetničkom smjeru ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja),

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-
-glazbenim djelatnostima u trajanju od najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima,

– znanje jednog stranoga svjetskog jezika.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

II. Ravnatelj kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja Kazališta lutaka Zadar sastavni je dio ovog natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurati će svakom kandidatu uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima u Kazalištu lutaka Zadar, radnim danom od 9 do 14 sati, od objave natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

IV. Uz prijavu kandidati obavezno trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o radnom iskustvu,

– kratki životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– razrađeni četverogodišnji program rada Kazališta lutaka Zadar, koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa,

– dokaz da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja).

V. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u dnevnom tisku i u Narodnim novinama na adresu: Kazalište lutaka Zadar, Sokolska 1, 23000 Zadar, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

VI. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII. O izboru i imenovanju ravnatelja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kazalište lutaka Zadar

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE