Naslovnica > VIJESTI > Traži se upravitelj/ica Zaklade »Kultura nova«

Traži se upravitelj/ica Zaklade »Kultura nova«

Rok za prijave od 21 dan počeo je teći 22.5.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 8. Zakona o Zakladi »Kultura nova« (NN br. 90/2011), članka 15. Statuta Zaklade »Kultura nova« te članaka 6. i 7. Poslovnika o radu upravitelja Zaklade »Kultura nova«, Upravni odbor Zaklade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje upravitelja Zaklade »Kultura nova«.

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Mandat upravitelja Zaklade imenovanog na temelju ovog javnog natječaja počinje 1. 10. 2020.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno prijašnjim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera

– deset godina iskustva na poslovima menadžmenta u kulturi (organizacijsko, programsko i financijsko upravljanje)

– izvrsno poznavanje djelovanja civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti

– izvrsno poznavanje kulturno-političkog okvira u RH

– izvrsno poznavanje institucionalnoga okvira EU

– izvrsno poznavanje EU programa i fondova za kulturu

– izvrsno poznavanje mehanizama kulturne suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

– izvrsne komunikacijske vještine u internoj i javnoj komunikaciji

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata za upravitelja Zaklade mora sadržavati:

– motivacijsko pismo koje uključuje smjernice razvoja Zaklade u narednom četverogodišnjem razdoblju

– životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje

– pisane preporuke ako ih posjeduje

– preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja

– preslik potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja radnog iskustva

– preslik e-uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja)

– preslik potpisanog informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji se obrazac može preuzeti i ispisati za potpisivanje na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

Rok za podnošenje prijavâ je 21 dan od objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu sjedišta Zaklade: Zaklada »Kultura nova«, Gajeva 2/6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za upravitelja Zaklade ‘Kultura nova’«.

Kandidati prijavljeni na ovaj javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem naveden je na mrežnim stranicama Zaklade.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o imenovanja upravitelja Zaklade.

Zaklada »Kultura nova«
Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE