Naslovnica > VIJESTI > Koordinator/koordinatorica kulturnih i umjetničkih programa

Koordinator/koordinatorica kulturnih i umjetničkih programa

Na prvi oglas za posao u javnom kulturnom sektoru od početka pandemije možete se javiti do 29.5.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.5.2020.
Natječaj vrijedi do: 29.5.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo: 6 mjeseci
Ostale informacije: Opis posla: planiranje rasporeda kulturnih i umjetničkih projekata i programa u organizaciji javnog i civilnog sektora, pružanje podrške svim korisnicima Centra u pravnim poslovima (sklapanje ugovora s izvođačima, vanjskim suradnicima i sl.), postupcima nabave, kontakt osoba ispred Kulturnog centra prema zainteresiranim dionicima, medijima i ponajprije lokalnoj zajednici.
Uvjeti za radno mjesto:prvostupnik pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera,
poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika,
izražene komunikacijske, socijalne, digitalne vještine i kulturna osvještenost i smisao za inicijativu i poduzetništvo,
najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.
Radni odnos je na određeno, završava 28. 10. 2020., odnosno radni odnos traje za vrijeme provođenja projekta Kulturni centar mladih – Razvoj javno-civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL-centar) ili do povratka zaposlenice, za koju je zamjena, s bolovanja.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
a. životopis
b. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
c. dokaz o hrvatskom državljanstvu
d. dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata)
e. dokaz o znanju stranog jezika  (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata)
f. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 3 mjeseca) - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis /potvrda, između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada - prebivališta i trajanju staža osiguranja
g. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte sanja.nuhanovic@kkd-ibm.hr
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poslodavac

Poslodavac: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ
Kontakt:pismena zamolba: Trg S. Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI