Naslovnica > VIJESTI > Traži se asistent/ica scenografa

Traži se asistent/ica scenografa

Natječaj vrijedi do: 15.1.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 7.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 15.1.2020.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
5. ASISTENT SCENOGRAFA - 1 izvršitelj
UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost - znanje rada u programima (autoCAD ili archiCAD)
- probni rad 3 mjeseca
- Opis radnog mjesta: asistira scenografima, razrađuje dokumentaciju za predstave, prisustvuje predaji skica, mjeraćim, tehničkim i generalnim pokusima, izrađuje makete, tlocrte za tehničke, mjeraće i ostale pokuse na pozornici, razrađuje postavu scenografije za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje za pokuse na pozornici, razrađuje postavu scene za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje, obavlja svu ppotrebnu pripremu za svoju djelatnost, nakon premijere izrađuje "dosje" predstave sa svim podacima, po nalogu voditelja scenske proizvodnje dežura na predstavi ili događanjima Kazališta, obavlja i ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Kontakt:pismena zamolba: Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI