Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži rukovoditelja prodaje (m/ž)

Kazalište traži rukovoditelja prodaje (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 21.10.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.10.2019.
Natječaj vrijedi do: 21.10.2019.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
2. RUKOVODITELJ PRODAJE - 1 izvršitelj
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost,
- razvijene komunikacijske vještine
- visoka razina pismenosti
- probni rad 6 mjeseci
Opis radnog mjesta: U suradnji s rukovoditeljem službe: izrađuje strategiju prodaje i razvoja publike, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera, koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava kazališta, mijenja rukovoditelja službe u njegovoj odsutnosti, dostavlja izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi Upravi i rukovoditelju službe, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama - produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije, radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima, izrađuje aplikacije za fondove EU, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Kontakt:pismena zamolba: Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI