Naslovnica > VIJESTI > Traži se tehničar

Traži se tehničar

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 27.9.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst anatječaja prenosimo u cijelosti.

***

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH pod posl. oznakom klasa: 640-02/19-04/00097, urbroj: 533-03-19-0003 od 12. kolovoza 2019. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta arhivski tehničar u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 1 izvršitelj.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

a) srednja stručna sprema (društvenog ili upravnog smjera);

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u arhivskoj struci;

c) položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar;

d) poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski ili njemački jezik) i temeljna informatička znanja (Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook);

e) probni rad 2 mjeseca.

Podnositelji prijavi trebaju priložiti:

1. životopis s preslikom domovnice i rodnog lista;

2. preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi;

3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a);

4. uvjerenje o položenome stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar;

5. preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta pod d);

6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se testiranje znanja stranog jezika i razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na navedenu adresu, s naznakom: »Personalnoj službi – za natječaj (arhivski tehničar)«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI