Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži voditelja računovodstva (m/ž)

Kazalište traži voditelja računovodstva (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 26.8.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 6.8.2019.
Natječaj vrijedi do: 26.8.2019.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 2 godine
Ostale informacije: Opis poslova:
• organizira, upravlja i nadzire rad službe računovodstva,
• uspostavlja i održava kontakte s vanjskim subjektima (FINA, banka, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku i REGOS ),
• sastavlja i kontrolira izvršenje plana rada službe i izvršitelja u službi,
• sastavlja periodične obračune i godišnji obračun i brine o njihovoj pravodobnoj predaji korisnicima,
• koordinira i organizira radom godišnjeg popisa i usklađenja s glavnom knjigom,
• sređuje, popisuje i osigurava registraturno gradivo iz djelokruga svog rada,
• sastavlja sve propisane obrasce i dostavlja ih nadležnim službama,
• odgovoran je za zakonito i pravovaljano obavljanje svih poslova vezanih za rad službe,
• sudjeluje u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti,
• u svom radu dužan je koristiti se onim računalnim programskim rješenjima koji predstavljaju službenu računovodstvenu platformu Kazališta (WINGPS),
• u svom radu dužan je čuvati poslovnu tajnu o svim dokumentima koji su klasificirani kao poslovna tajna,
• radi i ostale poslove iz djelokruga službe po nalogu ravnatelja,
• za svoj rad neposredno je odgovoran je ravnatelju
Prednost: poznavanje proračunskog računovodstva
Uvjeti: VSS, VŠS s područja društvenih znanosti
2 godina radnog iskustva
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis (u preglednom obliku, npr. Europass i sl.)
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog  rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Gradskom dramskom kazalištu „Gavella“ za prikupljanje, obradu i čuvanje njegovih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.
Prijave s nepotpunom, neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Kazališta.

Poslodavac

Poslodavac: GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 'GAVELLA'
Kontakt:e-mailom: kadrovska@gavella.hr

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI