Naslovnica > VIJESTI > INFO > Traži se plesni pedagog/pedagoginja

Traži se plesni pedagog/pedagoginja

Natječaj vrijedi do: 26.6.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:Smjena - prijepodne
Smjena - poslijepodne

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.6.2019.
Natječaj vrijedi do: 26.6.2019.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije: Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb, ovim putem objavljuje
N A T J E Č A J
za izbor jednog radnika na radno mjesto PLESNI PEDAGOG/PLESNA PEDAGOGINJA
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme od uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Uvjeti:
Stručna sprema: VSS, VŠS i Srednja škola za balet i ritmiku
Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na poslovima plesne pedagogije
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi odnosno presliku dokaza o završenoj Srednjoj školi za balet i ritmiku
- presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 3 godine (elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Zagrebačko kazalište mladih kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, 10000 Zagreb, u vremenskom razdoblju od 17. lipnja do 26. lipnja 2019. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Odluka o razultatima izbora bit će objavljena na mrežnim stranicama Zagrebačkog kazališta mladih. Objavom Odluke o rezultatima izbora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima izbora.
Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Poslodavac

Poslodavac: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Kontakt:pismena zamolba: Teslina 7, 10000 Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI