Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži čistača/čistačicu

Kazalište traži čistača/čistačicu

Natječaj vrijedi do: 12.4.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:Dvokratno radno vrijeme
Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 5.4.2019.
Natječaj vrijedi do: 12.4.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis poslova:održava čistoću interijera i okoliša, održava čistoću sredstava za pripremu programa neposredno prije svakog programa ili manifestacije, obavlja poslove čišćenja i uređenja po nalogu dežurne osobe, prema potrebi dežura za vrijeme programa i obavlja poslove čišćenja i uređenja prije, tijekom i nakon programa, odgovorna je za uredan i dostojan izgled interijera i okoliša, vodi dogovorenu evidenciju iz djelokruga svoga rada, odgovara za racionalni utrošak potrošnog materijala i kvalitetnu realizaciju dobivenih obaveza, obavlja i sve ostale poslove po nalogu ravnatelja, za svoj rad odgovara ravnatelju.

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja može se provesti  intervju (razgovor).  Ako kandidat ne pristupi intervjuu/razgovoru, odnosno odustane smatra se da je povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom u postupku.
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a.  životopis,
b.  dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbu o završenom osnovnoškolskom obrazovanju -  svjedodžba završenog 8. razreda osnovne škole,
c.  dokaz o radnom iskustvu (potvrda o mirovinskom stažu),
d.  dokaz o hrvatskom državljanstvu,
e.   uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.   Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe oglasa.
Kandidati prijavom na oglas pristaju da Gradsko kazalište "Zorin dom", kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa.
Gradsko kazalište "Zorin dom" s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Gradsko kazalište "Zorin dom" , Domobranska 1, 47000 Karlovac, s naznakom "NE OTVARAJ" ,u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac.
Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili predajom neposredno u tajništvo Gradskog kazališta "Zorin dom"na adresi Domobranska 1, Karlovac.  O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: GRADSKO KAZALIŠTE 'ZORIN DOM'
Kontakt:pismena zamolba: Domobranska 1, 47000 Karlovac

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE