Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj Koncertnog ureda

Traži se ravnatelj Koncertnog ureda

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 26.10.2018.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Koncertni ured Zadar, na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01) i članka 13. Statuta Koncertnog ureda Zadar (Glasnik Grada Zadra 15/14), raspisuje

NATJEČAJ

za ravnatelja Koncertnog ureda Zadar.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– magistar struke/stručni specijalist, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/4, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) humanističkih znanosti ili umjetničkih područja,

– 3 godine radnog iskustva na poslovima glazbene produkcije,

– posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti.

Kandidati za ravnatelja dužni su osim dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta podnijeti i četverogodišnji program rada.

Mandat ravnatelja traje 4 godine.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

a) uvjerenje o stručnoj spremi (diplomu)

b) domovnicu

c) uvjerenje o radnom iskustvu

d) četverogodišnji plan rada koji sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon određenog roka neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Natječaj će biti objavljen i u dnevnom tisku.

Prijave slati na adresu: Koncertni ured Zadar, Poljana Šime Budinića 3, 23000 Zadar, s naznakom: »Za natječaj«.

Koncertni ured Zadar

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI