Naslovnica > VIJESTI > Traži se voditelj kazališne djelatnosti (m/ž)

Traži se voditelj kazališne djelatnosti (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 4.6.2018.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Dvokratno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 25.5.2018.
Natječaj vrijedi do: 4.6.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
excel
word
powerpoint

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
• Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti
1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti su:
-    stručna sprema: VSS društvenih znanosti,
-    radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
-    stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
-    poznavanje jednog stranog jezika,
-    informatička pismenost.
Opis poslova:
• osmišljava, organizira i provodi godišnji program kazališne djelatnosti TNT-a,
• predlaže financijski plan programa,
• stručno promišlja o razvoju i unapređenju kazališne scene TNT-a,
• radi kao dramski pedagog na kazališnim programima Centra,
• pruža stručno-organizacijsku pomoć kazališno-amaterskim družinama, te organizira seminare i tečajeve za voditelje kazališnih družina,
• podnosi ravnatelju ustanove odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnosti iz djelokruga radnog mjesta,
•  predlaže ravnatelju angažiranje umjetnika i drugih vanjskih suradnika potrebnih za realizaciju predloženog programa,
• u dogovoru s tajništvom Centra, dogovara s glumcima termine nastupa i proba u velikoj dvorani, te ažurira podatke u knjizi dvorane,
• obavještava sudionike u pokusima i predstavama o terminima i rasporedu obaveza,
• predlaže ravnatelju suradnje i partnerstva s različitim organizacijama na programskom području
• obavještava sudionike o programima (početku radionica, nastupima, manifestacijama, gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa),
• voditelje obavještava o terminima, vodi evidencije polaznika radionica, te o tome obavještava voditelje radionica,
• predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu, ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju,
• obavlja stručno/organizacijske poslove na pripremi manifestacija, gostovanja, putovanja, press konferencija, međužupanijske i međunarodne suradnje vezanih uz programe,
• vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira,
• prati i priprema aplikacije na relevantne domaće i inozemne natječaje,
• surađuje s voditeljima djelatnosti Centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te organizaciji i realizaciji programa ustanove,
• osmišljava i priprema dopise i pisma poslovnim suradnicima prema uputama ravnatelja,
• obavlja i druge poslove po uputama i nalozima ravnatelja,
• za svoj rad odgovoran je ravnatelju
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika,
- presliku domovnice,
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, s naznakom "za natječaj- Viši stručni suradnik –voditelj kazališne djelatnosti "
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 25. svibnja 2018. g. do 4.6.2018. godine.

Poslodavac

Poslodavac: CENTAR ZA KULTURU 'TREŠNJEVKA'
Kontakt: pismena zamolba: PARK STARA TREŠNJEVKA 1, ZAGREB

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI