Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Traži se ravnatelj kazališta (m/ž)

Traži se ravnatelj kazališta (m/ž)

rok za prijave od 15 dana počeo je teći 14.2.2018.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Gradsko dramsko kazalište »Gavella«, Zagreb, Frankopanska 10, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta »Gavella«.

I. Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednoga stranog jezika.

II. Ravnatelja/ravnateljicu kazališta imenuje Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja Gradskog dramskog kazališta »Gavella« sastavni je dio natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji dostupni su kandidatima na uvid, uz prethodnu najavu, u prostorijama Gradskog dramskog kazališta »Gavella«, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 14 sati, od dana objave natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

IV. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

V. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 da­na od objave natječaja na adresu: Gradsko dramsko kazalište »Gavella«, Frankopanska 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

VI. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII. O izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Gradsko dramsko kazalište
»Gavella«, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE