Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj kazališta

Traži se ravnatelj kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 29.12.2017.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06 i 121/13) i članka 19. Statuta Gradskog kazališta Marina Držića, Kazališno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Kazališta Marina Držića u Dubrovniku.

I. Za ravnatelja Kazališta Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema (VII./1) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-
-glazbenim djelatnostima od najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima

– znanje jednoga stranog jezika.

II. Ravnatelj kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja KMD-a sastavni je dio natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurat će svakom kandidatu uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima u Kazalištu Marina Držića, radnim danom od 9 do 15 sati, od objave natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

IV. Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je priložiti:

– razrađeni četverogodišnji program rada KMD-a, koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa,

– dokaz o stručnoj spremi

– kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o radnom iskustvu

– dokaz o državljanstvu

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci).

V. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u dnevnom tisku i u Narodnim novinama na adresu: Kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

VI. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII. O izboru i imenovanju ravnatelja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakon­skom roku.

Kazalište Marina Držića
Dubrovnik

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI